Stanovisko ČMOS PŠ (novela zákona o pedagogických pracovnících)

Vážené kolegyně a kolegové,

na vědomí vám zasíláme stanovisko ČMOS pracovníků školství k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Dílčí hlasování PS PČR č. 186 (pozměňovací návrh) - státní rozpočet ČR na rok 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

žádný z návrhů na navýšení platů pedagogů kvůli odmítavému postoji poslanců za ANO a zvláště ministryně financí A. Schillerové hlasovací mlýnicí neprošel.

Poslední slovo o osudu platů učitelů vysloví poslanci!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jsme vás již informovali probíhá projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Ve středu 4. 12. je na programu Poslanecké sněmovny 3. čtení a tedy schvalování pozměňovacích návrhů a na závěr zákona jako celku.

Polští kolegové měli sjezd

Ve dnech 21. – 22. 11. 2019 se předseda ČMOS PŠ, František Dobšík, zúčastnil jako čestný host sjezdu ZNP ve Varšavě. Polský svaz ZNP je jeden z hlavních zahraničních partnerů ČMOS PŠ a je největší odborovou organizací učitelů v zemi.

Sjezd zvolil předsedou svazu opětovně dosavadního předsedu, Slawomira Broniarze. Místopředsedy byli znovuzvoleni Krzysztof Baszczyński a Grzegorz Gruchlik.

Slovenští školští odboráři podporují české kolegy

Spoločné stretnutie vedení českých a slovenských školských odborov a inšpektorov BOZP

Dňa 11. 11. 2019 sa v Prahe uskutočnil spoločný seminár českých a slovenských odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Seminár organizoval Českomoravský odborový svaz pracovníku školství (ČMOS PŠ). OZ PŠaV na Slovensku zastupovali inšpektori BOZP Vladimír Kmec a Eugen Bertha.

Stránky