Připomínkové řízení k nařízení vlády o rozsahu pedagogické činnosti

Předmětem návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je úprava týdenního  rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků  poskytujících pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. 

Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o poradenství

V rámci meziresortního připomínkového řízení předložilo  ministerstvo školství „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů“.

Jak bude realizována strategie vzdělávací politiky

Připomínkujte "implementační karty" kličových klíčových oblastí našeho školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo k materiálu „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“ celkem pět tzv. implementačních karet. Můžete připomínkovat jejich obsah. Na kartách jsou podrobně rozepsány cíle a termíny realizace této strategie v jednotlivých klíčových oblastech. Jedná se následující oblasti:

Připomínkujte: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Využijte možnosti vyjádřit se k důležitému vládnímu dokumentu

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

Připomínkujte  materiál Úřadu vlády

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

v příloze Vám zasíláme pro informaci materiál z Úřadu vlády ČR „Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí“  a článek z Práva. V souvislosti s otevíráním škol a zájmem médii o stanovisko odborů  se na vás  obracíme  s žádostí o zaslání  dalších konkrétních podnětů, popisů vzniklých problémů s organizací znovuotevírání škol.  

Vaše podněty zasílejte nejpozději  do čtvrtka  21. 5. 2020 do 12:00 h.

Stránky