Připomínkové řízení k návrhu školského zákona

V příloze naleznete v elektronické formě  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se zejména o § 16 (společné vzdělávání). V materiálu jsou tučně vyznačeny navrhované změny.

 

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

V příloze článku naleznete hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

Připomínkové řízení: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb.

V rámci meziresortního připomínkového řízení nám byl Ministerstvem školství zaslán materiálNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů“.  

Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023

MŠMT nám v těchto dnech zaslalo k posouzení první návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023.

Stránky