Vrcholí připomínkové řízení ostře sledované novely zákona o pedagogických pracovnících

Co zásadního ČMOS PŠ rozporuje a odmítá akceptovat a považuje za zásadní připomínky.

Připomínkové řízení ke školskému zákonu

V rámci vnějšího připomínkového řízení svaz  obdržel materiál Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace z jednání k vypořádání připomínek k novele NV č.75/2005 Sb.

V úterý 1. 3. 2022 se uskutečnilo poslední jednání k vypořádání připomínek k novele nařízení vlády č.75/2005 Sb., o  stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů - úprava týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů.

Připomínkové řízení k nařízení vlády o rozsahu pedagogické činnosti

Předmětem návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je úprava týdenního  rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků  poskytujících pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. 

Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o poradenství

V rámci meziresortního připomínkového řízení předložilo  ministerstvo školství „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů“.

Stránky