V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Doba covidová a zaměstnanci: příkazy, omezení, možnosti

Jaké informace může zaměstnavatel požadovat, co může nařizovat? Čerpání FKSP na Vánoční večírek

Nařízení vlády o platech zaměstnanců

V příloze naleznete pro vaši potřebu Sbírku zákonů č. 420/2021. Jedná se o „Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů“.

Stanovisko ČMOS PŠ k dohledu zaměstnanců při testování žáků

Školy a školská zařízení zajišťují mnoho činností, jež souvisí s organizací výchovy a vzdělávání. Jsou jimi například školní stravování, úklid a údržba prostor škol atp. To ovšem neznamená, že tyto práce jsou vykonávány pedagogickými pracovníky...

Nepedagogický pracovník v době covidové

Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti dětí, žáků a studentů (dále jen žáků) ve školách. Právní poradenství.

Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti žáků ve školách

Právní poradenství - co vám může a nemůže zaměstnavatel nařídit, co musí umožnit

V souladu s usnesením vlády č. 1112 ze dne 30. října 2020 je až na výjimky zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Podle usnesení vlády č. 1113 ze dne 30. října 2020 má zaměstnavatel povinnost umožnit zaměstnancům výkon práce distanční formou (home office), umožňuje-li to povaha sjednané práce a provozní podmínky zaměstnavatele.

Stránky