V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Ústavní soud se zastal slabozraké učitelky

Právní pomoc školských odborů byla přínosná

Počátkem roku jsme v Týdeníku školství pod titulkem „Zneužití hospitace skončilo u soudu“ zveřejnili kauzu o diskriminaci Blanky Borovkové, učitelky Obchodní akademie v Českých Budějovicích, jejíž právní obhajoby se ujaly školské odbory v rámci bezplatné právní pomoci.

Doba covidová a zaměstnanci: příkazy, omezení, možnosti

Jaké informace může zaměstnavatel požadovat, co může nařizovat? Čerpání FKSP na Vánoční večírek

Nařízení vlády o platech zaměstnanců

V příloze naleznete pro vaši potřebu Sbírku zákonů č. 420/2021. Jedná se o „Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů“.

Stanovisko ČMOS PŠ k dohledu zaměstnanců při testování žáků

Školy a školská zařízení zajišťují mnoho činností, jež souvisí s organizací výchovy a vzdělávání. Jsou jimi například školní stravování, úklid a údržba prostor škol atp. To ovšem neznamená, že tyto práce jsou vykonávány pedagogickými pracovníky...

Stránky