Příplatek a úvazek

Krácení příplatku...

Rozvržení přímé pedagogické činnosti

Překážky na straně zaměstnance a rozvržení přímé pedagogické činnosti...

Karanténa

Karanténa nařízená zaměstnaci...

Teambuilding pro zaměstance

Účast zaměsntanců na teambuldingu...

Pracovní cesta

Pracovní cesta do parku...

Školní družina

Přímá pedagogická činnost ve školní družině...

Asistent pedagoga

Jakým způsobem řešit suplování u asistenta pedagoga...

Vztah odborové organizace k zaměstnavateli

Jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací ohledně funkcionářů základní organizace...

Stravování pro zaměstnance

Závodní stravování když jídelna nevaří...

Dovolená u kuchařek

Dovolená v době prázdnin...

Stránky