Pedagogové i nepedagogové v krizi obstáli, ale jak dál?

Společné prohlášení ETUCE a EFEE

Dne 26. 6. 2020 vydaly ETUCE a EFEE společné prohlášení, týkající se vývoje v sektoru vzdělávání v období po pandemii COVID–19. Prohlášení má název Společné prohlášení ETUCE/EFEE týkající se dopadu krize COVID–19 na udržitelné vzdělávání systémy v době krize a po ní (Joint ETUCE/EFEE Statement on the impact of the COVID-19 crisis on sustainable  education systems at times of crisis and beyond).

Obě organizace zdůrazňují, že během krize spojené s pandemií COVID-19 prokázali pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vysokou míru profesionality, nasazení a snahy se v době krize co nejlépe a nejrychleji adaptovat na podmínky výuky na dálku a to i přesto, že často nebyli vybaveni náležitými technickými prostředky nebo adekvátním školením, jak v nově nastalé situaci jednat.

Na jedné straně je všeobecně zdůrazňováno, že vzdělávací systémy by měly připravit studenty na změny v rychle se měnícím světě a inovace, které jsou v budoucnosti nevyhnutelné, na druhou stranu by se ale také nemělo zapomínat na to, že tyto vzdělávací systémy by neměly nechat nikoho pozadu a že kvalitní vzdělávání by mělo být zajištěno bez ohledu na hendikep nebo nevýhodu způsobenou socio-ekonomickým prostředím žáka nebo studenta.

Obě organizace ETUCE i EFEE dále zdůrazňují, že vysoká pozornost by se v této době měla věnovat rozvoji sociálního dialogu, ochraně pracovních a profesních podmínek pracovníků ve školství, podpoře a rozvoji opatření souvisejících s BOZP. A to včetně preventivních opatření předcházejících riziku psycho-sociálních problémů, podpoře rozvoje adekvátních nástrojů profesního vzdělávání pracovníků ve školství se zvláštním zaměřením na výuku na dálku a na využívání digitálních technologií ve výuce. V neposlední řadě je důležitá i pomoc rozvoji odborné přípravy a vzdělávání, jakož i zajištění akademické svobody a autonomie univerzit.

Celý text prohlášení najdete zde:

https://eiwebsite.blob.core.windows.net/uploads/20200626_140519_2020%2006%20Joint%20ETUCE%20EFEE%20Statement%20on%20Covid-19_FINAL.pdf?sv=2019-10-10&ss=b&srt=o&sp=rdx&se=2030-05-26T22:00:00Z&st=2020-05-26T14:11:47Z&spr=https,http&sig=fqlBEId9cO6/PzqL9OFD54Ufvt33KDBvH/hM9wsIvLA%3D