Šetření TALIS/PISA: „Motivovaní studenti se skvělými studijními výsledky? Co mohou školy a učitelé udělat?“

OrganizaceOrganizace OECD dne 2. 2. 2021 oficiálně publikovala zprávu s názvem „Motivovaní studenti se skvělými studijními výsledky? Co mohou školy a učitelé udělat?“ (Positive, High-achieving Students? | READ online (keepeek.com), která vznikla v rámci spojeného projektu TALIS/PISA.

Tato zpráva je založená na datech zemí, které se k tomuto spojenému projektu připojily. Jedná se tedy o země, které účastnily jak TALIS 2018, tak PISA 2018. Konkrétně to jsou: Austrálie, CABA Argentina (Buenos Aires), Kolumbie, ČR, Dánsko, Gruzie, Malta, Turecko a Vietnam. Vzhledem k tomu, že se této studie účastnil jen omezený počet zemí, je třeba brát výsledky zprávy s opatrností a velmi pozorně a zdrženlivě je interpretovat. Navíc míchat dohromady data ze zpráv TALIS a PISA může být ošidné.

I přesto, že je třeba si položit otázku, jak moc jsou data ze studie relevantní s ohledem na výše uvedená fakta, zpráva přináší důležitý komentář k současné situaci ve vzdělávání. Přímo a jasně totiž říká, jak moc jsou školy a učitelé důležití pro rozvoj sociálního, emočního a kognitivního učení studentů. V oficiálním shrnutí zprávy se doslova píše:

„(Naše) doporučení jsou významně prorocká... data nám přesně říkají, co jsme se dozvěděli o výuce na dálku během pandemie: učitelé a školy jsou pro studenty důležití ... většina rodičů znovu našla respekt pro to, co učitelé vytváří během výuky...a i přes to, že studenti vítají flexibilitu, většina z nich si uvědomuje, jak jim chybí interakce se spolužáky a společná výuka ve školách.“

Zpráva se vyjadřuje i k tématu pocitu uspokojení z práce u učitelů a tzv. well-beingu.  Pocit uspokojení z práce u učitelů a well-being totiž korelují se studijními výsledky studentů a s pozitivní kulturou ve škole. OECD doporučuje, aby se na „základě konzultací s učiteli, řediteli a zřizovateli škol revidovaly pracovní podmínky ve školách s cílem identifikovat oblasti, které by se mohly zlepšit“ (strana 29) Toto doporučení je obzvláště relevantní právě nyní v době pandemie COVID-19, kdy se systém výuky na školách a práce učitelů a dalších pedagogických pracovníků musely podřídit ztíženým podmínkám způsobeným pandemií a omezujícími opatřeními.

Z dalších důležitých závěrů OECD lze jmenovat ještě negativní vliv sociálního a ekonomického znevýhodnění na studijní výsledky studentů, nebo naopak pozitivní efekt tříd složených ze studentů z různých sociálních prostředí a s různými schopnostmi na studijní výsledky, či negativní dopad nadměrné administrativní zátěže naložené na učitele.

Gabriela Tlapová, 10. 2. 2021