Brusel kárá Česko: Přidejte víc učitelům

Být učitelem v Česku nikoho příliš neláká. Nízká atraktivita profese může v konečném důsledku uškodit české ekonomice, vytýká Evropská komise Česku v tradičním hodnocení fiskální a hospodářské politiky zemí EU, takzvaném evropském semestru.

Právě nedostatků ve školství se týká jedno ze tří závěrečných doporučení, které včera přijela do Prahy prodiskutovat eurokomisařka Věra Jourová. Vedle nízkých platů učitelů by Česko mělo zapracovat na větším provázání výzkumu akademické sféry s firmami a lepším začlenění sociálně znevýhodněných dětí, především těch romských.

„Výsledky ve vzdělávání jsou obecně dobré, ale silně je ovlivňuje socioekonomické zázemí studentů. Jasně znepokojivé jsou slabé výsledky vzdělání mezi znevýhodněnými skupinami, zejména Romy,“ uvádí se v materiálu.

Podle Jourové počet doručení jednotlivých zemí oproti minulým hodnocením klesl a Česká republika si vede dobře.

Vedle opatření v systému vzdělávání doporučuje komise ještě odstranění překážek pro investice, ve kterých Česko zůstává pod průměrem EU, a zaměřit se na financování zdravotní péče. „Doporučujeme zajistit udržitelnost výdajů ve zdravotnictví,“ uvedla česká komisařka. Tuzemský systém financování zdravotní péče je podle komise neefektivní a se stárnutím obyvatelstva dlouhodobě neudržitelný.

V oblasti investic vidí komise jako problematické především projekty v dopravě a energetice. Schválení staveb trvá nepřiměřeně dlouho, dotační programy na úspory energií vynikají složitostí, a navíc se o ně stará několik institucí.

Značná zpoždění způsobuje také antimonopolní úřad. Neúspěšní uchazeči o státní zakázky zneužívají odvolání jako prostředek konkurenčního boje.

Podle státního tajemníka pro EU Tomáše Prouzy jsou doporučení komise smysluplná a vláda už v řadě oblastí pracuje na nápravě. „Všechna doporučení jsou v souladu s tím, co chce vláda dělat,“ uvedl po setkání s Jourovou.

Například novela stavebního zákona by podle něho měla urychlit proces povolování staveb. Reforma vysokého školství a nedávné přehlasování veta prezidenta vůči školskému zákonu zase pomůže realizovat doporučení v oblasti vzdělávání.

Vláda se také chce zaměřit na zlepšení elektronizace státní správy, což by mělo vést k dalšímu odbourání zbytečného papírování.

Zdroj: MF Dnes 31. 5. 2016