Efektivní a spravedlivá obnova vzdělávání po pandemii – 10 principů

Organizace Education International a OECD společně sepsaly dokument, ve kterém shrnují základní principy pro obnovu vzdělávání po pandemii Covid-19. Text s názvem Efektivní a spravedlivá obnova vzdělávání – 10 principů (20210427_101516_EI EFFECTIVE AND EQUITABLE EDUCATIONAL RECOVERY.pdf (windows.net) byl oběma organizacemi publikován v roce 2021.

Cílem je poskytnout vodítko pro tvorbu vzdělávacích politik tak, aby se zajistil přístup pro všechny ke spravedlivému a efektivnímu vzdělávání. Text dokumentu, který vyjmenovává doporučené principy, je obohacen o příklady z praxe jednotlivých zemí při řešení distanční výuky a vzdělávání během uzavírky škol. Doporučené principy jsou následující:

Principy pro provoz škol a zajištění vzdělávání během pandemie:

1. Zajistit, aby školy zůstaly co nejdéle otevřené a co nejbezpečnější.

2. Zajistit spravedlnost i to, aby byly veškeré potřeby kryty zdroji.

3. Vytvořit infrastrukturu distančního vzdělávání dostupnou všem studentům.

4. Podporovat profesní stránku učitelů.

5. Umožnit učitelům a rodičům podporovat žáky a studenty.

Principy pro obnovu směřující k efektivnímu a spravedlivému vzdělávání:

6. Poskytnout cílenou podporu pro naplnění vzdělávacích, sociálních a emočních potřeb studentů.

7. Ve spolupráci s učiteli a stakeholdery navrhnout robustní digitální vzdělávací infrastrukturu.

8. Podpořit učitele v uplatňování jejich profesionality a v dalším rozvoji v rámci odborného vzdělávání.

9. Podpořit kolaborativní kulturu inovací.

10. Poučit se z národních a mezinárodních poznatků.

ČMOS PŠ tento dokument přeložil do češtiny. Český překlad najdete zde: (viz příloha níže)

Gabriela Tlapová

7. 6. 2022