Ohlédnutí za volebními sliby

České školství si v novodobé histori prošlo nejsložitějším obdobím

Objektivně je třeba uvést a ocenit, že tato vláda byla první, která si ve svém programovém prohlášení zcela  konkrétně stanovila prioritu školství: "Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše (2017)." 

Je třeba připomenout, že učitelé v té době jednoznačně patřili v ČR mezi nejhůře placené zaměstnance s vysokoškolským vzděláním a školské odbory v roce 2016 vyhlásily kampaň "Konec levných učitelů." Dnes je aktuální statistika velmi povzbudivá a vláda svůj programový slib splní.

Průměrný hrubý plat učitelů loni vzrostl na 44 202 koruny. Od roku 2017 je to nárůst o 40 procent. Rostou i platy nepedagogům, jejich plat loni činil loni 24 625 korun a cíl pro letošek je 26 tisíc korun hrubého. Oceňujeme, že výrazný nárůst platů školství prospěl, stalo se to, v co jsme doufali, do škol se začínají vracet lidé z pedagogických fakult, o práci ve školství začíná být zájem, je konečně finančně atraktivnější a  generační obměna tak bude moci proběhnout s kvalitní náhradou. 

Rovněž je třeba ocenit, podporu reformy financování regionálního školství, kdy přidělování finančních prostředků školám je transparentní a předvidatelné.

Školské odbory však podrobily velké kritice ministra Plagu, který  nedodržel svůj jasný slib, že navýšení platů se promítne především do tarifů, to považujeme za velkou chybu ministra školství.

V novodobé historii nikdy školství nezažilo tak náročné období,  jako nyní vlivem celosvětové pandemie. Vláda, zaměstnanci školství, žáci, rodiče byli postaveni  takřka ze dne na den před nutnost změnit způsob výuky a života. Přes nedostatky vláda velmi náročnou situaci zvládla.

Oceňujeme, že jsme byli první zemí v EU, která zavedla přednostní očkování učitelů.

Nejvážnějším problémem pro nás byla komunikace s ministrem školství, na což jsme dokonce museli dopisem upozorňovat premiéra. V době, kdy byla komunikace sociálních partnerů nejvíce potřebná a  nejdůležitější, ministr přes čtvrt roku nesvolal tzv. školskou tripartitu. 

Kaňkou na vývoji ve školství zůstává problém s nepřijetím zákona o pedagogických pracovnících, kdy vláda má šanci jednoznačně potvrdit svůj záměr v programovém prohlášení i do budoucna - zákon měl totiž garantovat, že platy učitelů se budou zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy. Přestože vláda tento svůj zákon původně podpořila, nyní před schvalováním (s obstrukcemi) v poslanecké sněmovně ho chce zamítnout. 

Nepodařilo se rovněž omezit nadbytečnou byrokratizaci školství a  nebyla provedena finanční a věcná revize inkluze, jak vláda slíbila.

František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství

Markéta Seidlová, místopředsedkyně pracovníků školství

Článek byl použit také jako jeden z podkladů pro delší zprávu, vydanou ČTK. Celou ji naleznete na webových stránkách na adrese: Experti: Vláda zlepšila financování školství, ve všem ale neuspěla | EuroZprávy.cz (eurozpravy.cz)