První školská tripartita s novým ministrem Balašem

Markéta Seidlová: Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících je dobrý kompromis

Tripartita je velmi důležitý nástroj pro sociální stabilizaci

…takto se hodnocením role sociálního dialogu uvedl na svém prvním jednání školské tripartity nový ministr školství Vladimír Balaš. Zdůraznil, že velmi vnímá její prospěšnost a dodal, že shodou okolností o této problematice nedávno přednášel v souvislosti s postavením Mezinárodní organizace práce. "Jsem velmi rád, že v ČR funguje i na úrovni rezortu školství, kde je důležitým fórem pro sociální stabilizaci a ve prospěch rozvoje školství," řekl mj. V této souvislosti zmínil právě schválený vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících, který zahrnuje řadu připomínek a námětů vznesených právě sociálními partnery. Zákon, který je ve hře už od roku 2019 má podle ministra naději projít bez větších problémů legislativním procesem. Jednání školské tripartity, která proběhla 18. srpna 2022 řídil náměstek ministerstva školství Jan Mareš.

 Zákon o pedagogických pracovnících by mohl být schválen do konce roku

Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství ocenila vládní návrh zákona jako dobrý kompromis a uvedla, že i vzhledem k napjaté rozpočtové situaci garantuje platy pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy, tak jak se vláda zavázala v programovém prohlášení. Podařilo se najít velmi rozumný kompromis i v souvislosti s původním sporným návrhem, kdy absolventi magisterského studia bez učitelské kvalifikace budou mít nyní možnost učit na druhém stupni základních škol pouze dočasně, nejvýše 3 roky, a poté si musí učitelské vzdělání doplnit. Odbory vítají podporu začínajících učitelů zavedením pozice provázejícího učitele a systém uvádějících učitelů, kteří by podporovali začínající kolegy. Důležitá bude i jejich finanční motivace. Na dotaz M. Seidlové ministr V. Balaš a náměstkyně ministerstva školství P. Katzová uvedli, že představa schvalování zákona o pedagozích je taková, že v září půjde o předání do legislativního procesu, který by měl být uzavřen do konce roku, je to opravdu naše priorita, zdůraznil ministr školství. M. Seidlová upozornila, že je nutné v rozpočtu pro rok 2023 zohlednit novelu zákona tak, aby nárůst platů pedagogů na 130 procent průměrné mzdy v roce 2024 nebyl skokový a nebylo tím ohroženo naplnění dikce zákona. Náměstkyně P. Katzová i zástupkyně ministerstva financí ubezpečily, že jednoznačně jde o garanci ze zákona a půjde tak o mandatorní výdaj. Vycházet se bude ze skutečných dat průměrné mzdy z roku 2022.

Novela o státním rozpočtu ČR na rok 2022

Ministerstvo školství předložilo informaci, že na dodatečné finanční zabezpečení vzdělávacího systému, do kterého se již zapojily či od září 2022 se zapojí ukrajinské děti a žáci s dočasnou ochranou, je určeno navýšení rozpočtu výdajů kapitoly ve výši 1,5 mld. Kč. Vyšší počty dětí a žáků ve školách a školských zařízení (školní stravování, školní družiny či jiné zájmové vzdělávání, domovy mládeže, dětské domovy apod.) se promítají zejména do potřeby vyššího počtu úvazků pedagogických a nepedagogických pracovníků. Další finanční prostředky ve výši 0,9 mld. Kč budou připraveny ve vládní rozpočtové rezervě a  jejich použití se bude vyhodnocovat podle situace, kterou nešlo předvídat. S navýšením platových tarifů u pedagogů od 1. 9. o 1000 Kč, jak požadoval ČMOS pracovníků školství, se zatím nepočítá.

Další naděje pro nepedagogy

M. Seidlová se zajímala, zda navýšení platů nepedagogů od září letošního roku proběhne bez problémů. Náměstkyně P. Katzová vysvětlila, že do konce srpna vyjde nařízení ve Sbírce zákonů, půjde o složitější tok peněz přes kraje a zřizovatele, ministerstvo školství intenzivně komunikuje s krajskými úřady, aby vše proběhlo včas. Pokud jde o další vývoj platů nepedagogů, bylo uvedeno, že se počítá, že navýšení o 10 procent bude protaženo do roku 2023.

► Teplo pro školy

Jaký postoj zaujalo ministerstvo školství k navrhované vyhlášce ministerstva průmyslu týkající se možných poklesů teplotních limitů, kdy ve školních učebnách by se mělo topit na 19 stupňů a v šatnách na 18, chtěla znát Markéta Seidlová a zdůraznila, že školské odbory to považují za hazard se zdravím dětí. Vyhláška by měla vstoupit v platnost v případě vyhlášení stavu nouze. Náměstek Jan Mareš uvedl, že pro ministerstvo školství nemůže být argumentem ohledně dětí pouze krizová situace, ve vyhlášce je řada nejasností, například ohledně průměrné teploty, vyjádřili jsme se, doposud nemáme z MPO odezvu, konstatoval.

Na vážný problém úhrady zvýšených cen energií upozornil předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl, z 2,5 miliard korun za energie nás nyní čeká miliarda navíc, a to je pro vysoké školy neufinancovatelné, vysoké školy už plánují zkrácení semestrů a on-line výuky. Ministr Balaš přislíbil, že se určitě bude problémem zabývat. Pokud jde o nárůst cen energií v regionálním školství, zástupkyně ministerstva financí uvedla, že kraje a obce, jejichž rozpočty jsou součástí veřejných financí a nyní výrazně profitují z inflace, by měli jako zřizovatelé škol, zvýšené náklady uhradit.

Jana Kašparová