S návratem do škol 1. března souhlasíme, ale za určitých podmínek

Odbory odmítají nápad, aby testování žáků zajišťovali sami učitelé

Termín otevření škol pro maturanty 1. 3. 2021, navrhovaný ministerstvem školství, považujeme za rozumný krok. První den by se měly děti testovat, podle výsledků testování pak nástup na prezenční výuku. Jsme pro postupné přecházení z distančního vzdělávání na prezenční, návrat děti do škol, postupně umožnit volnočasové aktivity. 

Požadujeme:

1. Krizový plán nástupu děti do škol s jasnými termíny a zodpovědností, s důrazem na bezpečnost práce a nepřenášet zodpovědnost testování žáků na učitele.

2. Zajistit přednostní očkování zaměstnanců škol, které jsou v provozu, postupně pak proočkovat zaměstnance škol, kteří budou zajišťovat prezenční výuku, tak jak se budou školy otevírat.

3. Zajištění dostatečného počtu respirátorů a dalších ochranných pomůcek z vládní rezervy nejen pro zaměstnance, kteří zajišťují chod již otevřených škol, ale i pro ty kteří se budou podílet na postupném otevírání škol. 

Za pozitivum považujeme záměr testovat žáky i pracovníky škol. Z hlediska bezpečnosti práce upozorňujeme na možná rizika:

- při nakládání s kontaminovaným materiálem se musí dodržet příslušná legislativa pro nakládání s biologickým materiálem a odpady

- následná dezinfekce prostor, kde odběry probíhaly.

Vedení školských odborů

Jednání o otevření škol

Členové vlády by měli také debatovat o širším otevření škol. Na stole je návrh od ministra školství Roberta Plagy, který počítá s tím, že by se v první vlně, tedy již 1. března, měli do lavic vrátit maturanti a další závěrečné ročníky.

Spolu s tím se předpokládá pravidelné testování žáků i zaměstnanců. Testovat by se mělo každých 7–14 dní takzvanou neinvazivní metodou, tedy například ze slin. Školy by se o všechno staraly samy, tedy bez pomoci zdravotníků, vyčleněny by měly speciální místnosti. První fáze by se dotkla přibližně 98 tisíc studentů a také zaměstnanců, kterých je asi 30 tisíc.Negativní výsledek by byl podmínkou, aby se děti mohly ve školách učit. Pokud by někdo nesouhlasil, distanční výuku by nutně podstupovat nemusel, ale mohl by se domluvit třeba na individuální.

Celé by to mělo vyjít na 80–180 milionů korun týdně. V další fázi by se potom testovali středoškoláci i s praktickou výukou v nižších ročnících, poté by se přešlo na základní školy, kde by se využívaly neinvazivní antigeny.

Plán předem kvituje premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Souhlasí také opozice.

Odbory jsou proti, aby učitelé zajišťovali testování žáků

S návrhem ministerstva, aby testování žáků zajišťovali sami učitelé, vedení školských odborů nesouhlasí.„Testování žáků je dobrý a důležitý krok k návratu dětí do školy, ale odmítáme, aby zodpovědnost za testování žáků byla přenášena na učitele,“ uvedl v tiskové zprávě předseda školských odborů František Dobšík.

Upozornil na to, že zacházení se vzorky z odběrů musí odpovídat legislativě pro nakládání s biologickým materiálem a odpady a představuje riziko pro bezpečnost práce.

Stanovení termínu pro otevření škol pro maturanty na 1. března považují odboráři za rozumné, měly by se podle nich stanovit ale i další jasné termíny nástupu dětí do škol.

Důležitým krokem k návratu žáků do lavic je podle odborářů kromě testování i přednostní očkování zaměstnanců škol a zajištění dostatečného počtu ochranných pomůcek z vládních rezerv.

Celou tiskovou zprávu školoských odborů naleznete přiloženu níže ve formátu pdf.

Pro ČT24 se též vyjadřoval k návrattu žáků do škol předseda školských odborů František Dobšík. Reportáž začíná na stopáži 1:57:40 videa, které naleznete na webovém portálu ČT 24 na adrese: Studio ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Návrh manuálu pro testování ve školách naleznete také připojen níže, ve formě dokumentu pdf.

O návratu žíků do škol a o úskalích spojených s jejich testováním hovořil pro ČT24 předseda školských pdborů František Dobšík. Video naleznete na portálu České televize na adrese: Studio ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)