EXOD 2024 – 71. ročník exkurzních základen a zájezdů, přehled

Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům školství. Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku také od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství. Základny EXOD přinášejí pestrou náplň, která má především charakter rekreační. Na základnách pro rodiny s dětmi je zajištěn kvalitní program pro dětské účastníky. 

Níže je připojen aktuální seznam základen EXOD v roce 2024 včetně termínů konání, kontaktů a cen. 

Zde naleznete přihlášky na základny EXOD ke stažení: EXOD 2024 – 71. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz)

 Přihláška EXOD 2024 - word

Kategorie: 
EXOD