Tripartita: více než tisícovka škol má problémy s on-line výukou, je nutno pomoci

Řešilo se i financování školství, otevírání mateřských škol a další...

Obnovené jednání tzv. školské tripartity se konalo 12. května, hlavním tématem byla aktuální opatření ve školství ke koronaviru. Z navrhovaných opatření vzbudilo v minulých dnech v tisku asi největší ohlas doporučení ministerstva ředitelům škol, aby zaměstnance z tzv. rizikových skupin pokud možno posílali na neplacené volno. Odbory proti tomu vyjádřily výhrady z hlediska zákoníku práce, ministerstvo jejich výhrady uznalo, a tzv. manuály pro otevírání škol budou v tomto bodu upraveny (detailní řešení naleznete v níže připojeném zápisu ve formátu pdf). To však zdaleka nebyl jediný důležitý bod jednání.

Dúkladně se rozebíralo distanční vzdělávání a přínos digitalizace. Dle šetření ČŠI má cca tisíc škol problémy s on-line výukou a ministerstvo jim proto chce poskytnout cílenou podporu. Řešily se detaily kolem průběhu maturit, otevírání mateřských škol, ale také pokračování tzv. "nového financování", a tedy nepřímo i platy pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Jaké jsou závěry z jednání školské tripartity k těmto i k dalším důležitým opatřením ve školství si můžete přečíst v připojeném dokumentu ve formátu pdf. viz níže.