25 lekcí vzdělávání a demokracie

Brusel, 2. října 2018 – Education International, světová federace národních odborových svazů ve vzdělávání ve 177 zemích a teritoriích, která reprezentuje 32.5 miliónů pedagogických a nepedagogických pracovníků, vydala „25 lekcí vzdělávání a demokracie“, které se naučily odborové svazy ve vzdělávání po celém světě v průběhu svého vývoje.

Tato iniciativa je odpovědí na upadající demokratické hodnoty v zemích po celém světě, jak je patrné z útoků na svobodný tisk, ochuzování veřejných služeb, vzrůstající nerovnosti a elitářství, omezování lidských práv a profesních svobod, ale i nárůstu populismu, rasismu a xenofobie.

Tyto lekce slouží jako připomínka toho, že všichni pedagogičtí pracovníci hrají důležitou roli pro své studenty ve zprostředkovávání, podpoře a ochraně hodnot, které představují základ demokracie, a že pedagogičtí pracovníci pomáhají studentům, aby se stali aktivními občany, kteří jsou schopni dělat moudrá rozhodnutí.

Education International a jeho členské organizace se domnívají, že národní systém veřejného vzdělávání je nejlepší ochranou demokracie. Nicméně schopnost škol a univerzit naplnit tuto roli záleží na silné a sebevědomé učitelské profesi.

„Víme, že pedagogičtí pracovníci po celém světě, ať již pracují v demokratických, nedemokratických nebo autoritářských prostředích jsou připraveni hrát svoji roli,“ říká David Edwards, generální tajemník Education International. „Vyzýváme je, aby se stali baštou tam, kde je demokracie v ohrožení, aby iniciovali debaty, chopili se akce a uvědomili si, jaký přínos školy, univerzity a odborové svazy ve vzdělávání mají při dosahování udržitelné demokratické budoucnosti pro všechny,“ vyjádřil svůj názor Edwards.

V prosinci 2018 vydá Education International knihu, kterou napsala prezidentka Education International, Susan Hopgood, a emeritní generální tajemník, Fred van Leeuwen. V této knize shromáždili názory, informace a zkušenosti, které jsou za „25 lekcemi“.

25 lekcí vzdělávání a demokracie:

 1. Vzdělávání pro demokracii
 2. Podpora kritického myšlení
 3. Formování globálního občanství
 4. Nebýt poslušným otrokem státu
 5. Uvědomění si tenké linie mezi patriotismem a nacionalismem
 6. Podpora genderové rovnoprávnosti, diversity a inkluze
 7. Ochrana práva na vzdělání v národním jazyce
 8. Splasknutí internetových bublin a hodnota soukromí
 9. Přijetí nových technologií s rozvahou
 10. Zpochybnění standardizovaného testování
 11. Udržet školy jako bezpečné chrámy vzdělávání
 12. Odmítnutí nosit zbraně a policejní pásky
 13. Boj proti segregaci
 14. Přístup do škol pro všechny děti
 15. Boj proti diskriminaci založené na základě genderu, náboženství, etnika, hendikepu, sociálního prostředí a sexuální orientace
 16. Budování obrany, když nerovnost umlčuje hlasy
 17. Školy otevřené pro komunitu
 18. Ochrana vzdělávání pro společné dobro
 19. Udržet trh v bezpečné vzdálenosti
 20. Nenechat politiky zasahovat do výuky
 21. Brát se o svá práva
 22. Ochrana demokratických organizací a institucí
 23. Bránit a rozšiřovat práva kolektivního vyjednávání
 24. Trvat na aplikaci mezinárodních standardů
 25. Být pyšný na svou profesi

Zpracovala G. Tlapová