Ministerstvo školství: Posílíme všeobecné vzdělávání

Dlouhodobý záměr do roku 2027 schválen

Dovolená i pro "dohodáře" - návrh novely zákoníku práce

MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce, která má přinést dovolenou i „dohodářům“ a zakotvuje pravidla pro home office.

Institucionalizace asistentů pedagoga

Meziresortní připomínkové řízení - můžete se vyjádřit

INFORMACE K PROVEDENÍ NAVÝŠENÍ PLATOVÝCH TARIFŮ V PŘÍLOZE Č. 1 NV Č. 341/2017 SB.

Vláda České republiky na svém jednání konaném dne 31. srpna 2022 schválila novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh na úpravu čl. 47 (stravování) a článku 19a (indispoziční volno) - Vzorová kolektivní smlouva

V příloze níže naleznete úplné znění vzorové KS se změnami v článcích 19a (indispoziční volno v souvislosti s očkováním) a článku 47 (stravování). Dále zde naleznete přílohu vzorové kolektivní smlouvy - Návrh možných kritérií pro osobní ohodnocení a odměny. Třetí připojený dokument obsahuje vzor rozpočtu finančních prostředků z FKSP na jeden rok a dva vzory pravidel pro čerpání finančních prostředků z FKSP.

 

 

Stránky