Dovolená i pro "dohodáře" - návrh novely zákoníku práce

MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce, která má přinést dovolenou i „dohodářům“ a zakotvuje pravidla pro home office.

Institucionalizace asistentů pedagoga

Meziresortní připomínkové řízení - můžete se vyjádřit

INFORMACE K PROVEDENÍ NAVÝŠENÍ PLATOVÝCH TARIFŮ V PŘÍLOZE Č. 1 NV Č. 341/2017 SB.

Vláda České republiky na svém jednání konaném dne 31. srpna 2022 schválila novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.  

Postup při poskytnutí příspěvku z prostředků FKSP v souvislosti s živelní pohromou

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze poskytnout příspěvek z prostředků fondu zaměstnancům včetně důchodců, kteří při prvém přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizaci v souvislosti s živelní pohromou.

Vzorová kolektivní smlouva - aktualizovaná

Příloze článku naleznete novou vzorovou kolektivní smlouvu, pravidla a rozpočet FKSP a návrh možných kritérií pro přiznání osobního příplatku.

 

Stránky