70 let Základen EXOD - prezentace historie

Akce EXOD, které organizují organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, oslavují letos již 70 let od svého vzniku. Akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům školství. V příloze naleznete prezentaci ve formátu ppt., mapující dlouholetou a zajímavou historii těchto exkurzních základen a zájezdů.