Aktiv vedoucích základen EXOD 2015

Druhý říjnový víkend jako obvykle opět patřil „exoďákům“. Tentokrát se ve dnech 9. – 11. 10. 2015 setkali na jubilejním 10. výjezdním aktivu v městečku Krnov, ležícím na soutoku řek Opavy a Opavice v podhůří Nízkého Jeseníku v těsné blízkosti česko-polské hranice.

V páteční podvečer se jich na Domov mládeže Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově sjelo z celé republiky více jak 30, aby nejprve zhodnotili právě končící ročník celostátních základen EXOD : prozatím se uskutečnilo z připravených 39 základen ve 41 turnusech 30 z nich (6 základen bylo pro malý zájem zrušeno, 3 další jsou základnami podzimními a teprve koncem měsíce října proběhnou). K datu jednání se realizovaných základen prozatím zúčastnilo 1050 účastníků z toho více jak 40% tvoří členové ČMOS PŠ a OZPŠaV. Předseda komise EXOD Ing. Jan Beran mohl s potěšením opětovně konstatovat, že účastníci velmi dobře hodnotili nejen ubytování a poskytovanou stravu, ale především kvalitní bohaté programy základen a příjemné a milé zcela profesionální vystupování všech vedoucích jednotlivých základen. Příjemné bylo i konstatování, že v průměru byla odborářům poskytována sleva ve výši 10%.

V následné diskuzi pak přítomní vedoucí reagovali na podněty jednotlivých členů komise ke stylu práce a realizace základen a zejména pak k potřebě širší a intenzivnější propagace činnosti Exod mezi školskou veřejností. Milým hostem byl Mgr. František Dobšík, předseda svazu, který v krátkém vystoupení pozdravil přítomné a poděkoval jim za práci, kterou v rámci přípravy a realizace svých základen bez nároku na odměnu vykonávají.

Páteční jednání zakončili za hostitelskou ZOOS Dvořákův okruh v Krnově vedoucí jeho základny Krnov a okolí Mgr. Jarmila Němcová a Ing. Zdeněk Welna, kteří pozvali své kolegy a kolegyně na sobotní krátkou „ ochutnávku“ své základny.

V chladném sobotním ránu se všichni účastníci hned na začátku zahřáli výstupem šesti pater 52 m vysoké radniční věže, pokochali se pěkným výhledem na město i jeho nejbližší okolí, ti bystrozrací dokonce spatřili obrysy vysílače na Pradědu, nejvyššího místa v Česku, poté si v příjemném interiéru obřadní síně vyslechli  stručnou historii Krnova i reprezentativní radniční budovy.

Další bylo milé zastavení v koncertní síni sv. Ducha, kde v závěru zazněly v krátké ukázce i majestátní tony unikátních varhan z místní krnovské světově proslulé firmy Reiger Kloss. Po návštěvě místní synagogy, která byla postavena v r. 1871 a která přestala sloužit svému účelu na podzim 1938 a která jen zázrakem přežila období 2. světové války a nyní po celkové rekonstrukci slouží obyvatelům Krnova jako unikátní kulturní centrum, vyjeli účastníci aktivu na poutní vrch Cvilín nad městem, aby obdivovali jeho dominantu – nádherný  kostel Panny Marie Sedmibolestné obklopený 14 zastaveními křížové cesty a jak jinak, než že si zde udělali i každoroční upomínkové foto aktivu.

Odpoledne zbyl už jen čas na návštěvu zámečku Linhartovy, jehož prohlídku neuvěřitelně zpestřil svým výkladem plným humoru a nadšení jeho kastelán, patriot, výtvarník a tvůrce většiny unikátních expozic pan Jaroslav Hrubý.

Večerní posezení v krásném prostředí penzionu Šelemberk pak už bylo příjemnou tečkou za letošním víkendovým setkáním vedoucích celostátních základen, setkáním lidí, které pojí nejen společný zájem a nadšení, ale především upřímné pevné přátelství.

Děkujeme ti Krnove za milé pohostinství, krásné zážitky a příjemné prostředí!

Mgr. E. Šašková