Aktivní „exoďáci“ v jižních Čechách

Podmračený pátek 21. 10. 2022 přivítal v Třeboni pětadvacítku vedoucích celostátních základen EXOD. Přechodným domovem se nám stala starší, ale moderně zařízená a útulná třípatrová budova internátu, která je válcovitým tubusem architektonicky nápaditě propojena se střední školou rybářskou a vodohospodářskou. Školu obkružoval vodní příkop plný ryb. Také kruhový objezd u školy zdobila skulptura s třeboňskými kapry a rožmberskými růžemi. Po večeři ve školní jídelně následovala pracovněhodnoticí část aktivu, kdy vedoucí byli seznámeni s nepříliš optimistickým vývojem našich základen EXOD a s chystanými novinkami.      

Pro letošní rok organizátoři připravili 28 základen, ale nakonec se jich přes různé překážky zrealizovalo 22. Zrušeny byly Jaro, divadla a Praha 2022, Sedlčansko, Třeboň, Vltava, Severní Plzeňsko a jarní turnus Velkého Mederu. Nově nebo jako obnovená vznikla EZ Stříbrná Kutná Hora, Tábor, Lounsko a Žatecko, Litoměřice a České středohoří a Opavské Slezsko. K rušení základen došlo zejména pro malý počet přihlášek. V roce 2022 se základen zúčastnilo 769 osob (v loňském roce pak 743 lidí), podobně je to i u odborářů, 131 (vloni 136) členů, tady nám pomáhají i členové OZPŠaV. Pomalu se k nám vracejí účastníci ze Slovenska – 123 lidí (vloni účast SR 51).

Největší problém – růst cen

Největšími problémy se jeví růst cen základen, což je dáno prudkým zdražením ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy a vstupů do památek, ale také tím, že většina vedoucích i našich klientů je již v pokročilém seniorském věku.                                                              

Druhý den ráno jsme z domova mládeže v Táboritské ulici vyrazili jako praví husité, vyzbrojeni deštníky, dobývat město Třeboň, které ve středověku nikdy dobyto nebylo. V dešti jsme prošli rozsáhlými lázeňskými parky podél Zlaté stoky, okolo Tylova domku a historickou Budějovickou bránou jsme pronikli na náměstí. Ve věži staré radnice jsme navštívili zajímavou muzeální expozici vývoje města, o kterou pečuje Spolek přátel Třeboně. Při obědové pauze mnozí ochutnali rybí speciality a vše zapili Regentem, pěnivým mokem místního pivovaru. Po dobrém obědě a po dešti následoval vrchol exkurze, prohlídka krás třeboňského renesančního zámku s komnatami knížete Petra Voka, které na nás dýchly historií jeho bohatého života. U starých městských hradeb jsme vzpomínali na „světový rekord v hodu míčkem“, kdy ve filmu „Pyšná princezna“ Krasomila dohodila míč od zámku Hluboká až k třeboňské baště. Kde jinde než tady lze během hodiny obeplout lodí celý Svět. Tedy celý rybník Svět, za laskavého dozoru jeho tvůrce Jakuba Krčína z Jelčan, jehož socha zdobí dlouhou rybniční hráz. Individuálně jsme také poznávali další rybníkáře – Štěpánka Netolického či Mikuláše Rutharda z Malešova. Jejich dílo je považováno za největší rybniční soustavu na světě. Dalšími zajímavostmi ve městě jsou Dům Jakuba Krčína, Dům přírody, raritní gotický dvojlodní kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí s krásnou opukovou sochou Třeboňské madony a kopiemi deskových maleb Mistra třeboňského oltáře. Gurmáni mohou také ochutnat čokoládu v místní expozici Třeboň z marcipánu.    

70 let základen – výročí již v příštím roce                                     

Své třeboňské dojmy a zážitky jsme si společně vyměňovali při večerním posezení v pizzerii při sklence dobrého vína nebo půllitru Regenta. Většina hovoru se ale stáčela ke vzpomínkám a k výměně zkušeností z našich základen EXOD. Příjemně unaveni i plni dojmů z celého dne jsme spokojeně usínali v našem přechodném třeboňském domově.

Nedělní ráno se probouzelo do slunečného dne, my se probouzeli s myšlenkami na loučení a na zpáteční cestu domů. Vzájemné loučení proběhlo v duchu přání dobrého zdraví a úspěšného průběhu našich základen v příštím roce, kdy společně oslavíme 70 let EXOD. Odjížděli jsme s vírou, že EXOD přežije i další ročník a že se společně po roce sejdeme na Moravě, tentokrát snad v Jevíčku. 

Dr. Jiří Michal – vedoucí komise EXOD   

Veškeré detailní informace k vývoji situace kolem základen Exod naleznete ve "Zprávě o činnosti v roce 2022". Přiložena je i tabulka obsahující přehled celostátních základen v roce 2022 a zápis z jednání aktivu vedoucích celostátních základen EXOD  dne 22. 10. 2022 v Třeboni. Všechny tyto dokumenty naleznete na tomto webu na adrese: Zpráva o činnosti EXOD v roce 2022 | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz)