Aktuální informace

Ze 44. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS

Výběr bodů programu školského výboru:

  • Aktuální informace zástupce MŠMT k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19
  • Informace zástupce MŠMT o nově schválené vyhlášce č. 177/2009 Sb., která upravuje a blíže specifikuje podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - oblast realizace ústní zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturity
  • Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 333 - MŠMT ČR

Za Ministerstvo školství ČR vystupovali náměstkyně sekce ekonomické P. Katzová a náměstek sekce vzdělávání K. Kovář.

1. K ochranným pomůckám

- MŠMT během tohoto týdne podá informaci výboru o aktuální situaci a možnostech zajištění ochranných pomůcek pro pedagogické a nepedagogické pracovníky;
- poslanci nejnaléhavěji viděli situaci v mateřských školách, speciálních školách a výchovných, diagnostických ústavech, DD, DDS a ŠPZ (v některých případech musí být zajištěna péče o COVID 19 pozitivní děti) ;
- tyto školy a zařízení vzhledem k neuzavření (u speciálních škol jen krátce) logicky dávno vyčerpaly vládní pomoc a v tuto chvíli má řada z nich problémy (organizační, finanční) se zajištěním pomůcek;
- poslanci upozornili, že zřizovatelé škol nemají přímou povinnost k zajištění ochranných pomůcek a je třeba se ptát přímo škol na aktuální situaci (MŠMT informovalo, že zřizovatelé škol mu neavizují problémy při zajištění ochranných pomůcek);
- je třeba hledat mechanismus pro zajištění ochranných pomůcek.

2. K testování

- poslanci doporučili  Ministerstvu zdravotnictví v součinnosti s MŠMT předložit v týdnu od 23. 11. návrh výboru na zajištění cíleného a dobrovolného testování (včetně návrhu způsobu, formy a rozsahu) na COVID 19 pedagogických, nepedagogických pracovníků , dětí, žáků a studentů v regionálním školství;
- v diskusi zaznělo doporučení k dobrovolnému pravidelnému testování dospělých ve školách a k minimálně chytrému a přednostnímu testování dětí a dospělých v situaci výskytu COVID 19 ve třídě/škole, a k přípravě návrhu na šetrné dobrovolné testování starších dětí, studentů středních škol;
- hlavní kompetenci ve věci testování má Ministerstvo zdravotnictví.

3. K přijímacím zkouškám, maturitním zkouškám, závěrečným zkouškám, k situaci ve speciálních školách apod.

- poslanci doporučili MŠMT předložit výboru v týdnu od 23. 11.  návrh mimořádných opatření v důsledku COVID 19 v oblasti distančního vzdělávání, příjímacích zkoušek, závěrečných a maturitních zkoušek (postup podle 184 a školského zákona, opatření ministra apod.)
Pracovně to vypadá na to, že ministerstvo školství zatím neplánuje novelizaci školského zákona (v legislativní nouzi) a chce jít cestou řešení bez změny zákona mimořádnými opatřeními.

U přijímacích zkoušek pracovně - zachovat dvě možnosti zkoušky (ne jako minulý rok) a zvažuje se kombinace jednotné přijímací zkoušky a u středních škol, kde není převis uchazečů; - možnost mimořádné úpravy jen pro covid rok 2021 příjímacího řízení, termíny "zatím" nezměněny, vznesena žádost, aby MŠMT pamatovalo na rychlou informaci pro přijímací zkoušky (s talentovou zkouškou), kde přijímačky probíhají již v lednu!

U maturitních zkoušek - zatím se nepočítá se změnou termínů, avšak shoda na tom, že MŠMT nechtělo monotématickou část jazykové zkoušky, vyhláška hovoří o konkrétním tématu (to není monotématičnost) - MŠMT bude řešit změnu metodiky (vyhodnotí nutnost novely vyhlášky v této části),  předběžná shoda na možnosti pro  rok 2021 umožnit využití také CERMAT testů, jak byly školy zvyklé. Od následujícího roku by již připravily školy nové praktické listy (především jde o časovou tíseň škol a také covidové dopady)..... , v této části - maturitních zkoušek - výbor dostane průběžnou informaci a finální řešení poslanci dostanou  do 9. 12. (další jednání výboru).

4. Ke státnímu rozpočtu 2021 kpt. 333 MŠMT

– historicky nejvyšší rozpočet 239,7 mld Kč, poslanci uvítali navýšené finanční prostředky nejen na zvýšení platů pedagogů i nepedagogů 12 mld Kč více, navýšení na PHMax o 1,4 mld Kč, navýšení počtu nepedagogů 0,5 mld Kč, 0,8 mld Kč na soukromé školy, 1 mld na vysoké školy, na nárůst výkonů 2,1 mld Kč, na ONIV plus 1,4 mld Kč. Debata se vedla ohledně snížení prostředků na společné vzdělávání mínus 800 mil Kč (1763 úvazků), které ministerstvo bude řešit v rámci celkové bilance. Poslanci školského výboru doporučili plénu sněmovny rozpočet kapitoly schválit.