Asistent pedagoga

Praxe u asistenta pedagoga...

Otázka: Jak započíst praxi asistentovi pedagoga, který předtím pracoval jako učitel ZŠ?

Odpověď:

Zaměstnavatel zařadí asistenta pedagoga do platového stupně podle započitatelné praxe. V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe jen v oboru požadované práce (§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, dále jen nařízení vlády o platech). Konal-li zaměstnanec práci v jiném oboru, může mu zaměstnavatel započíst tuto praxi nejvýše v rozsahu dvou třetin doby a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce (§ 4 odst. 3 nařízení vlády o platech). Má-li zaměstnanec předchozí praxi jako učitel ZŠ a v současné době koná práci asistenta pedagoga, bude podle našeho názoru zápočet praxe záviset od konkrétní práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat. Bude-li zaměstnanec konat práce asistenta pedagoga spočívající ve výchovně vzdělávací činnosti, započte mu zaměstnavatel praxi v plném rozsahu. Při výkonu jiných prací asistenta pedagoga zaměstnavatel započte dosavadní praxi jen jako jinou praxi, tj. nejvíce v rozsahu dvou třetin doby.

Mgr. M. Kaplán