Čerpání dovolené

Dovolená a ředitelské volno...

Otázka: Může ředitel školy určit pedagogům čerpání dovolené na dobu ředitelského volna zpětně?

Odpověď:

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnancům zaměstnavatel. Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, není-li dohodnuta kratší doba oznámení (§ 217 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). Jsou-li dodrženy výše uvedené podmínky, může zaměstnavatel nařídit pedagogům čerpání dovolené i na dobu ředitelského volna žáků. Zaměstnavatel však za žádných okolností nemůže zaměstnancům nařídit čerpat dovolenou zpětně. V takovém případě je podle našeho názoru potřeba přijmout závěr, že zaměstnanci dovolenou nečerpali.

Mgr. M. Kaplán