Čerpání FKSP

Čerpání FKSP dle § 13 vyhlášky...

Otázka: Na co konkrétně je možné čerpat příspěvek na činnost odborové organizaci podle § 13 FKSP?

Odpověď:

Podle § 13 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, může být z FKSP odborové organizaci poskytnut příspěvek, na úhradu prokazatelných nákladů, které ji vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Odborová organizace je podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů oprávněna spolurozhodovat, kolektivně vyjednávat, projednávat a být informována v taxativně vymezených otázkách pracovněprávních vztahů a vykonávat kontrolu nad stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů. Odborová organizace tedy může čerpat příspěvek z § 13 FKSP na činnosti související s projednáváním, informováním, spolurozhodováním, kolektivním vyjednáváním a prováděním kontrol.

Konkrétně je možné z § 13 FKSP čerpat finanční prostředky například na zakoupení odborných publikací (zákony, časopisy), kancelářských potřeb, školení k zákoníku práce, kolektivnímu vyjednávání, cestovní náklady osob jednajících za odborovou organizaci, odměny osob jednajících za odborovou organizaci a jiné.

Mgr. M. Kaplán