České školství stojí před vážnou krizí. Zabraňme jí

Stanovisko Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

Delegáti VIII. sjezdu  ČMKOS, který se konal ve dnech 29.  až 30. 4. 2022, podpořili stanovisko školských odborů k aktuální situaci v regionálním školství. Stanovisko bylo zasláno ministru P. Gazdíkovi s žádostí o svolání školské tripartity. 

Požadujeme podmínky pro zachování kvalitní výuky v ČR

Na naše školy plně dopadne uprchlická krize v září 2022. České školy musí integrovat 120 tisíc žáků z Ukrajiny. To je více než jedna naše generace nastupující do školy.

Školství se ještě nevzpamatovalo z covidové pandemie, kdy množství žáků potřebuje doučování, a už se musí vypořádávat s nebývalým přílivem žáků, kteří neovládají český jazyk.

Ministr školství Petr Gazdík veřejně přiznává, že platy nepedagogů jsou ostudné, ale že se bohužel staly v rámci úspor obětí inflace. Přitom tato inflace podle odhadů ekonomů už přinesla do příjmu státním financím  navíc více než 70 miliard korun.

Navýšení  platů  nepedagogů o 5 % (bez odvodů) by od července do konce roku  stálo státní rozpočet pouze 425 miliónů  Kč, o 8 % 680 miliónů Kč a o 10%  jen 850 miliónů  Kč.

Přitom vláda se neustále hlásí k pomoci těm nejchudším, a nepedagogy doslova obětovala. 

Průzkum mezi našimi kolegy jednoznačně ukázal, že se školy snaží odvádět co nejlepší práci, ale učit ve větších kolektivech je jen nouzové řešení a dlouhodobě přinese malou efektivitu a pravděpodobně nutnost snížení nároků na výuku.

Předimenzovaná třída bez ukrajinsky mluvícího asistenta je pro vyučujícího obrovská zátěž. Nemůže se individuálně věnovat zvlášť ukrajinským dětem a zároveň zbytku třídy. Vždy to bude na úkor jedné nebo druhé strany. Jednoznačně z našeho průzkumu vyplývá, že třídy s vyšším počtem ukrajinských žáků se bez česky a ukrajinsky mluvícího asistenta neobejdou.

Jazyková bariéra je největším kamenem úrazu. Učitelé se například na středních školách snaží komunikovat a vysvětlovat anglicky či rusky.  Snaží se v hodinách používat překladače, stát v dosahu mikrofonu, mluvit pomalu v jednoduchých větách. Taková výuka je ale pro ně náročná a vyčerpávající.

 Požadujeme :

  • zvýšení platů nepedagogů od 1. 7. 2022  minimálně o 10 %
  • kompenzace inflace pro zaměstnance školství
  • jednání o platech ve veřejné sféře  ještě  pro rok 2022  a pro rok 2023

V Praze 30. 4. 2022

Stanovisko školských odborů vydala i ČTK a bylo zveřejněno v dalších médiích. Například na serveru Novinky.cz na adrese: Školské odbory žádají zvýšení platů nepedagogů. Alespoň o deset procent - Novinky.cz