Chudoba v regionech podporuje nevzdělanost

Evropská komise vydala Zprávu o České republice 2020

Dne 26. 2. 2020 vydala Evropská komise v rámci evropského semestru dokument s názvem „Zpráva o České republice 2020“. Zpráva je vypracována na základě hloubkové analýzy jednotlivých sektorů českého hospodářství. Jedna kapitola v této zprávě je věnovaná i sektoru vzdělávání.

Zpráva zdůrazňuje, že v České republice jsou socio-ekonomické rozdíly příčinou rozdílných výsledků ve vzdělávání. Jinými slovy je prokázáno (mj. i na základě měření PISA), že žáci z příznivějšího prostředí dosahují ve studijních výsledcích vyšších výsledků než žáci ze znevýhodněných podmínek. Stejně tak panují rozdíly mezi školami v regionech, kde má většina rodin dobré socio-ekonomické zázemí, a školami, ve kterých se koncentrují žáci z rodin sociálně a ekonomicky znevýhodněných. S tímto jevem souvisí i podíl počtu osob, které předčasně opouštějí vzdělávací systém. V regionu Severozápad se jedná až o 17, 1 % osob (oproti průměru EU 10,6 %).

Zpráva dále konstatuje, že populace českých učitelů stárne a mnoho škol bojuje s nedostatkem kvalifikovaných učitelů. V příštím desetiletí se nedostatek učitelů projeví ještě výrazněji. Učitelská profese se těší nízké atraktivitě a situaci neprospívá ani to, že navzdory zvyšování platů zůstávají platy učitelů a ředitelů poměrně nízké.

Celou zprávu o Zpráva o České republice 2020 naleznete i na tomto odkazu:

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-czhechia_cs.pdf