Covid-19: třetí rok pandemie a její další vývoj

Education International uspořádala webinář o zkušenostech z covidových roků 

Otevřel se třetí rok pandemie Covid-19, tedy i třetí rok ohromné krize ve vzdělávání. Ačkoliv se již od března 2020 mnoho věcí podařilo zlepšit, stále se situace nevrátila do normálního stavu a stále je na čem pracovat.

Organizace Education International uspořádala webinář týkající se zkušeností z covidových roků a informací o situaci v jednotlivých zemích. Výstupem tohoto webináře je zpráva, kterou naleznete v odkazu níže. Zpráva obsahuje příspěvek profesora Abdool Karim k variantě Omicron a pravděpodobnému dalšímu vývoji pandemie.

Profesor Karim shrnuje, že s ohledem na další varianty viru a jejich nepředvídatelný vývoj mutací i šíření bychom nadále měli zůstat obezřetní, zapojit veškeré prostředky prevence a využít čas mezi jednotlivými vlnami pandemie k tomu, abychom zlepšili výuku a vylepšili bezpečnost škol a školských zařízení.

V sektoru vzdělávání pandemie Covid-19 ukázala nejen na otázky spojené s BOZP, ale i na potíže škol způsobené nedostatkem personálu, dále vedla k nárůstu objemu práce pedagogických i nepedagogických pracovníků, akcentovala téma tzv. well-beingu, rovného a inkluzivního přístupu ke vzdělávání, zapojení technologií do výuky a nutnost spravedlivé a dostatečně udržitelné obnovy vzdělávání po pandemii.

Text zprávy najdete zde: 20220330_121848__Webinar Report.pdf (windows.net)

Gabriela Tlapová