COVID přispěl ke zvýšení nerovností a chudoby

Konference ETUCE 2020

Ve dnech 1. – 2. prosince 2020 proběhla Konference ETUCE 2020. ETUCE je federací 127 odborových svazů z 51 zemí, která reprezentuje 11 milión členů po celé Evropě. Členem ETUCE je i ČMOS PŠ. Tato konference se koná jednou za čtyři roky a letos to bylo  poprvé v historii, kdy se konference konala online. Tématem Konference ETUCE 2020 byla podpora učitelské profese, demokracie a udržitelného rozvoje.

Konferenci ETUCE 2020 zahájila prezidentka ETUCE Christine Blower, která ve své řeči upozornila na to, že pandemie COVID-19 přispěla ke zvýšení nerovností a chudoby, a dále zdůraznila, že snaha o nalezení rovnosti a sociálního smíru by se teď měla stát naším hlavním cílem.

Po ní vystoupil Davide Edwards, generální tajemník Education International, který ve své úvodní řeči zdůraznil hodnoty demokracie a solidarity a jejich role v době globální pandemie.

Hostem konference byla i Maria Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Paní Gabriel ujistila delegáty Konference ETUCE 2020, že podpora učitelů je důležitým bodem evropské agendy. Po ní vystoupil Stefaan Hermans, ředitel strategie politik a hodnocení generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise. Ten zmínil dlouhodobou spolupráci Evropské komise s ETUCE při přípravě projektů Evropského prostoru vzdělávání a Akčního plánu digitálního vzdělávání EU. Zdůraznil, že žádná z těchto inciativ by nemohla být úspěšně uvedena v život, kdyby do ní nebyla zapojena profesionalita učitelů, škol a dalších pedagogických pracovníků.

Konference ETUCE 2020 je také je spojená s volbou prezidenta a vice-prezidentů ETUCE a dále výboru ETUCE (ETUCE Committee). Prezidentem ETUCE se na další čtyřleté období stal Larry Flanagan ze Vzdělávacího institutu Skotska (Education Institute of Scotland). Viceprezidenty byli zvoleni: Odile Cordelier (SNES-FSU, Francie), Andreas Keller (GEW, Německo), Trudy Kerperien (AOb, Nizozemní), Dorte Lange (DLF, Dánsko), Galina Merkulova (ESEUR, Rusko) a Branimir Strukelj (ESTUS, Slovenia).

Do Výboru ETUCE (ETUCE Committee) byl za Českou republiku opětovně zvolen předseda ČMOS PŠ, František Dobšík.

Delegáti Konference ETUCE 2020 přijali rezoluci shrnující postoje ETUCE k učitelské profesi, její roli ve společnosti a její budoucnosti. Tato rezoluce má název Kampaň na podporu učitelské profese, solidarity, demokracie, rovnoprávnosti a udržitelnosti (Campaigning to enhance the Teaching Profession for Solidarity, Democracy, Equality and Sustainability).

Konferenci zakončila Susan Flocken, evropská ředitelka ETUCE, která řekla: „Na budoucnosti záleží, na naší budoucnosti záleží. Ukázalo se, jak moc naše společnost a kvalitní vzdělávání závisí na dobrých učitelích. Uznání učitelské profese nebylo nikdy tak vysoké, jako je dnes. My všichni v ETUCE chceme společně přinést řešení a aktivně hledat způsoby, jak se vyrovnat s výzvami, kterým čelíme v rámci systému sociálního dialogu na národní a evropské úrovni. Přispějme společně k formování zítřejšího světa sociální Evropy postavené na spravedlnosti, demokracii a rovnoprávnosti.“

Hlavní přijaté dokumenty na Konferenci ETUCE 2020:

Pracovní program na roky 2021- 2024

https://www.csee-etuce.org/images/attachments/WORK_PROGRAMME_2021-24.pdf

Rezoluce

https://www.csee-etuce.org/images/RS_2020_Campaigning_for_Solidarity_Democracy_Equality_and_Sustainability.pdf