Deset zásadních připomínek a požadavků ČMKOS k Návrhu státního rozpočtu na rok 2023

ČMKOS byl předložen během minulého týdne Návrh státního rozpočtu, ve kterém absentuje celá řada zásadních opatření, které jsou dopracovávány a projednávány v současných dnech („zastropování“ cen energií pro obyvatelstvo a firmy, daně z mimořádných zisků, úsporný tarif).

Českomoravská konfederace odborových svazů nebyla při přípravě a projednání těchto návrhů konzultována. Vyhrazuje si proto se k těmto řešením vyjádřit ve chvíli, kdy jí budou předložena v kompletním stavu, včetně propočtu dopadů na veřejné finance a jednotlivé skupiny spotřebitelů. S některými navrhovanými opatřeními odborová centrála nesouhlasí - například s  poměrně výrazným snížením daní v řádu okolo 50 mld. Kč.

Snížení je dáno především těmito navrhovanými opatřeními: 

  • nerozšíření a zrušení systému EET, 
  • snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení o 5 % při zaměstnávání osob na zkrácený úvazek,
  • zvýšení hranice paušální daně a posunutí povinné registrace k DPH na 2 mil. Kč,
  • prodloužení mimořádných odpisů majetku o dva roky.

Všechny uvedené kroky považuje ČMKOS v této kritické době za mrhání veřejnými penězi a zásadně s nimi nesouhlasí. Konfederace dále vyzývá vládu ke zvýšení minimální mzdy na úroveň 18 200 Kč...

Všechny požadavky a připomínky naleznete ve dvou níže připojených dokumentech ve formátu pdf.