Děti návrat do školy zvládnou

Ke komunikaci patří obličej, ne vypnuté kamery

České školství se za poslední rok výrazně proměnilo. Školy musely přistoupit na digitalizaci, jež by bez pandemie možná trvala dlouhé roky. Žáci museli zvládat povinnosti distančně, pracovat samostatněji a lépe si organizovat čas. „Rozhodně ale pandemie neproměnila školu v nepotřebnou instituci a zvýraznila jiné role školy jako například socializační,“ říká František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v rozhovoru pro Lidovky.cz.

   Lidovky.cz: Jaký měla distanční výuka dopad na učitele a žáky?
Učitelé byli hozeni do zcela nové situace a museli se naučit hodně nových věcí a činností. U žáků bych vyzdvihl jejich cestu k daleko větší samostatnosti a zodpovědnosti k učení. Zevšeobecňování však přináší rizika, podrobnější analýzy všeho, co pandemie přinesla, nás teprve čekají. A měly by se zakládat na seriózních výzkumech.

   Lidovky.cz: Co je pro děti při distanční výuce nejtěžší?
To se různí podle věku. Velmi záleželo, jakou žáci měli podporu od své paní učitelky i od svých rodičů. Obtížné je třeba udržet pozornost při distanční výuce, těžká je taky ztráta a omezení sociálních kontaktů s vrstevníky.

  Lidovky.cz: Jaké postupy učení se osvědčily při online výuce?
Samostatné práce, hledání řešení společných projektů nebo využití různých herních prvků. Každý učitel by ze svého pohledu jistě vyjmenoval další postupy, které se mu při distanční výuce osvědčily a udrží si je ve svém portfoliu pro práci i v normálním období školního roku.

Celý rozhovor si můžete přečíst na serveru Lidovky.cz na adrese: https://www.lidovky.cz/domov/deti-navrat-do-skoly-zvladnou-mini-odborar-dobsik-ke-komunikaci-patri-oblicej-odmita-vypnute-kamery.A210407_113757_ln_domov_tmr

Místopředsedkyně ČMOS PŠ Markéta Seidlová hovořila v pořadu Snídaně s Novou o chystaném uvolnění a otevírání škol. Rozhovor s ní začíná na konci druhé minuty připojeného videa, které naleznete na serveru TV NOVA na adrese: 7. 4. 2021 | Snídaně s Novou | Pořady A-Z | Nova Plus - online televize TV Nova

Některé školy nedokázaly v době pandemie rozjet distanční výuku. I o tom se mluvilo v pořadu TV NOVA a TN CZ "Nastartujme Česko". Nefunkční distanční výuka ve školství znamenala vážný problém. Diskuze se zúčastnili pedagog Michal Kupka a předseda ČMOS PŠ František Dobšík, celý videozáznam lze zhlédnout na portálu TN CZ na adrese: Učitelé budou muset rozhodnout, kterou látku vynechat. Vše nestihnou - tn.cz (nova.cz)