Digitální vzdělávání a jeho výzvy

Ve dnech 14. – 15. 10. 2021 proběhla závěrečná online konference E-speed: Výzvy a možnosti pro odbory ve vzdělávání a organizace zaměstnavatelů v digitální době. Tato konference byla uspořádána v rámci společného stejnojmenného projektu organizací ETUCE a EFEE. Tento projekt probíhal od roku 2019 do roku 2021.

Hlavním tématem konference byla digitalizace ve vzdělávání, její přínos i její úskalí, identifikace vhodných postupů pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny. Výstupem projektu i závěrečné konference jsou tyto body:

  1. Závěrečná podrobná zpráva výzkumu o výzvách a příležitostech pro vzdělávací sektor v digitální době (Final research report on challenges and opportunities for the education sector in the digital era) a dvě případové studie pro Dánsko a Rumunsko.
  2. Společné prohlášení ETUCE/EFEE o Možnostech a výzvách pro vzdělávací sektor v digitální době (Joint ETUCE/EFEE Statement on Opportunities and challenges for the education sector in the digital era), které bude přijato na plenárním zasedání ESSDE v prosinci 2021.

Zmíněné materiály najdete zde: E-Speed final Conference: digital education for education social partners - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)