Diskuse partnerů projektu o podobě elektronické příručky pro začínající učitele

V květnu 2023 se uskutečnilo v Praze setkání všech partnerů projektu s názvem Vytvoření systému podpory pro začínající učitele.

V rámci společného projektu odborové svazy ČMOS PŠ, ZNP (Polsko), LIZDA (Lotyšsko) a LESTU (Litva) na základě dotazníkového šetření a výsledků odborných zpráv vytvářejí elektronickou příručku pro začínající učitele, která má za cíl usnadnit „nováčkům“ vstup do profese a nabídnout odkazy na další možnosti vzdělávání nebo zdroje informací.

Účastníky setkání přivítal předseda svazu ČMOS PŠ František Dobšík. Ten vyzdvihl nutnost podpory začínajících učitelů, neboť efektivní a cílená podpora pomůže začínajícím učitelům překonat potíže na začátku kariéry a motivuje je u profese zůstat.

Na setkání byly představeny jednotlivé kapitoly a obsah vznikající elektronické příručky. Těmito kapitolami jsou: Práva a povinnosti učitele, Role učitelů v budoucnosti, Soft skills, Sociální dialog, Digitalizace ve vzdělávání a Mentoring.

Za ČMOS PŠ přednesla hlavní příspěvek Vendula Bittner, která představila práce na kapitole Soft skills a která ve své prezentaci vyzdvihla roli efektivní komunikace a rozvíjení vztahů mezi učiteli a žáky.

Více o projektu se dočtete zde: https://skolskeodbory.cz/taxmenu/podpora-zacinajicich-ucitelu

Gabriela Tlapová