Dopad pandemie COVID-19 na předškolní výchovu

Webinář Education International 

Dne 28. 5. 2020 proběhl webinář Education International s názvem Zhodnocení a reakce na dopad pandemie COVID-19 na předškolní výchovu. Cílem webináře bylo poskytnout účastníkům příležitost diskutovat o výzvách a dopadu pandemie COVID-19 na sektor předškolního vzdělávání.

Výsledky webináře jsou shrnuty do zprávy, která je vyhotovena v anglické, francouzské a španělské jazykové verzi.

Zpráva je rozdělena do třech částí:

  1. shrnutí příspěvků hlavních řečníků
  2. shrnutí příspěvků účastníků, které se objevily v chatu webináře
  3. odkazy na zdroje, další materiály a dokumenty Education International týkající se pandemie COVID-19.

Celou zprávu můžete stáhnout na tomto odkazu:  

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=Njk0MTg2NjU%3AcDEtYjIwMTc3LTEyNWE0N2VlZWYwYjRkYmNhOWUyZjNjMTdiN2ZlN2Q4%3AY21vcy5za29sc3R2aUBjbWtvcy5jeg%3AYWNjb3VudC1jMzgwOWIwZmYzOWJkYjExYTg0NjAwMDNmZmI3MjFjYy1jYmVlOWY4MDRhYzM0ODY5YmM5NTUwNTBmZWExZGIxZg%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly9laWllLmlvLzNoWXJ5bU4_X2NsZGVlPVkyMXZjeTV6YTI5c2MzUjJhVUJqYld0dmN5NWplZyUzZCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1hY2NvdW50LWMzODA5YjBmZjM5YmRiMTFhODQ2MDAwM2ZmYjcyMWNjLWNiZWU5ZjgwNGFjMzQ4NjliYzk1NTA1MGZlYTFkYjFmJmVzaWQ9OTAyM2U3NTItNzc3NS00NTNkLTg2MDYtYWE3M2FiYmYyOWEy&K=7gqVlfOkHGDYpRmV3BtEwA