Dopis svazu poslankyním a poslancům

Vypořádání připomínek bez ministerstva

V pondělí 21. 10. proběhlo vypořádání připomínek k vládnímu nařízení o platech. Za ministerstvo školství se bohužel žádný zástupce nezúčastnil. Zástupci odborů a zaměstnavatelů trvali na svém stanovisku a připomínkách. 

Vznikl tedy rozpor, který se bude  se sociálními partnery  vypořádávat na samostatném jednání, termín ještě není stanoven.

Klíčové bude bezpochyby jednání v pátek (25. 10. 2019) s panem premiérem, kterého se zúčastní též zástupci unie školských asociací CZESHA. O výsledku vás budeme neprodleně informovat.

V příloze je přiložen dopis, kterým jsme  oslovili  poslance s vysvětlením našich postojů  při vyjednávání. V současnosti ministr Plaga obhajuje svá stanoviska  k platům ve školství v některých  poslaneckých klubech. (Dopis ve formě pdf viz níže.)

Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PŠ