Doporučení pro školy ke koronaviru: Aktualizováno

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více na adrese: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak se doporučuje oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

V souvislosti s tímto opatřením doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, aktuální doporučení naleznete na adrese:            https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

Další informace ministetrstva školství, jak mají školy a školská zažízení postupovat v souvislosti s koronavirem, jsme již zveřejnili na webových stránkách svazu na adrese: https://skolskeodbory.cz/doporuceni-ministerstva-pro-skoly-ke-koronaviru