Doporučte rodičům omezit účast dětí v "mateřinkách"

Podobně jako u speciálních  škol se na odborový svaz v posledních týdnech obrátila řada pedagogů a rodičů dětí, navštěvujících mateřské školy. Ani tyto školy nejsou uzavřeny a jak mnoho rodičů, tak pedagogů se obává šíření virové nákazy v nich. Místopředsedkyně svazu Markéta  Seidlová proto zaslala dopis náměstkovi pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karlu Kovářovi.

Text dopisu: 

Vážený pane náměstku,

obrátila se na nás řada pedagogů a rodičů dětí navštěvujících základní školy, zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, kteří žádají uzavření těchto zařízení a vzdělávání formou distanční výuky. Upozorňují na velkou rizikovost nákazy v těchto zařízení a v současné době upozorňují, že některá zařízení již nyní jsou zavřená z důvodů onemocnění zaměstnanců. Vývoj epidemie nenaznačuje výrazné zlepšení naopak se očekává, že opatření, která v současné době platí, se budou dále zpřísňovat. Dáváme tedy podnět, zda by nebylo žádoucí i tyto školy na nezbytně nutnou dobu uzavřít a přejít na distanční výuku.

Podobný problém je i v mateřských školách. Vnímáme, že uzavření mateřských škol nejen s ohledem na ekonomiku, ale též i na nutnost zajištění dětí rodičů, pracujících ve zdravotnictví, integrovaném systému, by nebylo žádoucí.  Zde by mohlo pomoci alespoň doporučení MŠMT, aby děti, jejichž matka či otec jsou na mateřské dovolené, po dobu nouzového stavu do mateřské školy nechodily. Na první pohled to může vypadat tak, že toto doporučení může vydat příslušná MŠ. V praxi se množí případy, kdy právě tito rodiče nejsou vstřícní a dožadují se právního výkladu, proč by jejich dítě do MŠ nemělo po tuto dobu chodit.

Vážený pane náměstku,

problémů, které je potřeba v současné nelehké době se sociálními partnery řešit je mnoho, rádi bychom znali nový termín jednání poradního týmu RHSD.

S přáním klidného dne

Mgr. Markéta Seidlová

místopředsedkyně ČMOS PŠ

Reakci ministerstva zatím neznáme. Se stejnou žádostí se obrátil přímo na ministra školství i předseda školských odborů František Dobšík.

Problém tíží i zřizovatele mateřských škol. Dokladem může být apel náměstka primátora Českých Budějovic na rodiče, aby v tomto období omezili  přítomnost svých dětí v MŠ, pokud mohou. Apel je připojen níže jako dokument ve formátu pdf.