Dovolená u kuchařek

Dovolená v době prázdnin...

Otázka: Jak postupovat v době prázdnin kdy kuchařky nemají dost dovolené na celou dobu hlavních prázdnin?

Odpověď:

Zaměstnavatel má obecně stanovenou povinnost přidělovat zaměstnancům práci dle pracovní smlouvy (§ 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). Nemůže tedy zpravidla po zaměstnanci vyžadovat druhově jinak vymezenou práci, než jak je ujednána v pracovní smlouvě. Nemá-li zaměstnavatel pro zaměstnance práci, má stále možnost mu v rámci pravidel stanovených zákoníkem práce určit mu čerpání dovolené.

V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci práci nepřiděluje z důvodů, které nejsou vyjmenovány v § 207 zákoníku práce a neurčí zaměstnanci čerpání dovolené, vznikne jiná překážka v práci na jeho straně (§ 208 zákoníku práce). Po dobu trvání této překážky náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku.

Mgr. M. Kaplán