ETUCE chce oslavit především učitelky

Školské odbory se k díkům připojují 

Mezinárodní organizace ETUCE (European Trade Union Committee for Education) chce u příležitosti Mezinárodního dne žen v letošním roce oslavit především učitelky. 

Ty kromě svojí profese vykonávají v rámci svých každodenních povinností ještě mnoho dalších „profesí“ a rolí: vykonávají domácí práce, vychovávají děti, musí vybalancovávat svoje profesní a rodinné povinnosti, starají se o starší členy rodiny, musí si osvojit nové metody výuky atd. Tyto „druhé“ a „třetí“ směny jsou obtížné obzvláště během pandemie COVID-19. I přes toto ohromné pracovní vypětí jsou učitelky nedostatečně oceněny a často se setkávají i větší nejistotou práce, mají nižší platy a mají menší možnosti kariérního růstu.

Za to vše jim patří ocenění a poděkování. ČMOS PŠ se k díkům všem učitelkám připojuje.

Webová adresa organizace: Home - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)