ETUCE vyjadřuje solidaritu kolegům v Bělorusku

Dne 20. 8. 2020 vydala mezinárodní organizace ETUCE svým jménem a jménem svých členských organizací prohlášení týkající se situace v Bělorusku. ETUCE v něm vyjadřuje mj. solidaritu všem lidem, učitelům a ostatním pracovníkům ve školství v Bělorusku, a obzvláště své členské organizaci ESTU.

ETUCE naprosto odsuzuje násilí, které běloruské státní orgány použily proti pokojným demonstracím po celé zemi. ETUCE vyzývá běloruské státní orgány, aby násilí okamžitě ukončily a propustily všechny zatčené a uvězněné demonstranty a aby zakročily proti všem, kteří jsou odpovědní za jakékoliv formy represe proti pokojným demonstrantům.

Gabriela Tlapová

právnička/Lawyer

tajemnice pro mez. vztahy/Secretary for International Affairs

Celý text prohlášení naleznete v připojeném dokumentu ve formátu pdf níže.