Evropská komise: Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2021

Šikana v českých školách častější, než je průměr EU  

Dne 9. 12. 2021 vydala Evropská komise publikaci s názvem Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2021. Tato publikace shrnuje informace o vývoji vzdělávacích systémů jednotlivých členských států EU a zásadní výzvy, kterým tyto vzdělávací systémy čelí, stejně jako politiky, které si mají s těmito výzvami poradit.

Letošní vydání Monitoru se zaměřuje na tzv. well-being ve vzdělávání a využití Plánu na podporou oživení Evropy pro modernizaci vzdělávacích systémů v EU.

Z části Monitoru, která popisuje stav v České republice, vyplývá, že předčasné odchody ze vzdělávání mají vzrůstající tendenci. Čeští žáci mají v celé EU jeden z nejnižších pocitů sounáležitosti se školou. Více než polovina českých žáků uvedla, že se někdy nebo stále bojí. Šikana je u nás na vyšších hodnotách, než je průměr EU. Její výskyt je vyšší na znevýhodněných školách. Nižší pocit sounáležitosti se školou a větší riziko vystavení šikaně se pak negativně odráží na studijních výsledcích žáků.

Publikaci Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2021 najdete na webových stránkách Evropské komise zde: Monitor vzdělávání a odborné přípravy | Education and Training (europa.eu)

Gabriela Tlapová