EXOD 2023 - 70. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

Akce EXOD - Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům školství. 

Na doplnění kapacity akce lze přijmout přihlášku také od dalších zájemců z řad nečlenů ČMOS pracovníků školství.Základny EXOD přinášejí pestrou náplň, která má především charakter rekreační. Na základnách pro rodiny s dětmi je zajištěn kvalitní program pro dětské účastníky.

SEZNAM ZÁKLADEN EXOD 2023 a detailní podmínky naleznete níže v připojeném dokumentu. Připojena je i přihláška.

Hezké zážitky přejí školské odbory