EXOD získal novou tvář

Ano, všichni, kteří vědí, co je EXOD (rekreační pobyty spojené s poznáváním určitého regionu v České republice i na Slovensku, které pod ochrannou známkou připravují a realizují organizační jednotky ČMOS pracovníků školství pro své členy, jejich rodinné příslušníky a další zájemce), budou nyní překvapeni.

V duchu hesla „učitelé učitelům“ působily dosud celostátní základny EXOD pod vedením zkušených učitelů odborářů jako dostupné a poměrně levné dovolené pro pracovníky školství a jejich rodinné příslušníky V letošním roce se komisi EXOD při ČMOS pracovníků školství podařilo dosáhnout akreditace MŠMT, kdy vedle rekreační a poznávací činnosti získal EXOD také funkci vzdělávací pod názvem „Poznáváme regiony České republiky a Slovenska s EXODEM“.

Program všech celostátních základen EXOD se tím zařadil do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v činné službě ze všech stupňů škol a školských zařízení a ČMOS pracovníků školství se tak stal organizací s právem vydávat osvědčení všem úspěšným absolventům akreditovaného vzdělávacího programu „Poznáváme regiony České republiky a Slovenska s EXODEM“, na základě kterého pak ředitelé škol započítají učitelům povinné plnění dalšího vzdělávání. Programová nabídka všech základen je velice pestrá a rozmanitá, takže každý si může vybrat místo podle svých zájmů, zaměření a aprobace pro prohlubování svých znalostí a dovedností. Formy vzdělávání jsou zaměřeny na praktické a zážitkové činnosti jako je odborná exkurze, návštěva historických, kulturních a přírodních pamětihodností, besedy s osobnostmi daného regionu, odborné přednášky s praktickými ukázkami atd. Vysokou kvalitu zajišťují nejen kolegové učitelé, ale také profesionální průvodci, pracovníci muzeí, ochranáři přírody, odborníci z firem, instruktoři. Vzdělávací program EXOD není, jak jsme možná běžně zvyklí z jiných vzdělávacích akcí a seminářů, několikahodinové sezení u počítače, ale je to většinou týdenní aktivní účast v programu příslušné základny EXOD, tj. třicet šest až čtyřicet hodin v terénu a v období především letních prázdnin. Navíc mohou i zájemci o další vzdělávání s EXODEM požádat ředitele své školy o příspěvek z FKSP na jeho úhradu.

Chtěli bychom, aby naše úsilí nevyšlo nazmar a aby si co nejvíce kolegů učitelů v činné službě oblíbilo EXOD jako novou alternativu zážitkového vzdělávání. Rádi bychom také, abyste vy, čtenáři a návštěvníci webových stránek odborového svazu, otestovali tuto novou jedinečnou nabídku ČMOS pracovníků školství a přihlásili se na některou z nabízených základen EXOD. Byli bychom rovněž rádi, kdybyste se podělili o své zkušenosti s EXODEM i s dalšími kolegy ve škole, ale třeba také na facebooku ČMOS PŠ.

Nabídku připravovaných základen včetně termínů pro další vzdělávání pro rok 2018 najdete již koncem ledna příštího roku na webových stránkách svazu www.skolskeodbory nebo pak v únoru v tištěné podobě v Týdeníku Školství.

Dr. Jiří Michal,
předseda komise EXOD při ČMOS PŠ