Finanční prostředky na zvyšování platů v nedohlednu?

Zcela zásadním požadavkem Českomoravského odborového svazu pracovníků školství je zlepšení výdělkové úrovně pedagogických pracovníků tak, aby jejich průměrný plat do konce roku 2020 dosahoval minimálně 130 % celostátní průměrné mzdy.

Stejný záměr prezentovala i ministryně školství K. Valachová a podpořil jej i předseda vlády B. Sobotka. Potřebné finanční prostředky k dosažení tohoto cíle je nutno v letech 2018 až 2020 zajistit ve státním rozpočtu. Prvním krokem je tedy státní rozpočet na rok 2018 a jeho kapitola 333 MŠMT.

Jaký je však předběžný návrh státního rozpočtu pro rok 2018? Musíme konstatovat, že v žádném ohledu nesplňuje naše očekávání.  Objem prostředků na platy v regionálním školství rozpočtovaný pro rok 2018 je pouze o 8 300 337 103 Kč vyšší ve srovnání s rokem 2017. Tento nárůst evidentně nepokrývá všechny potřeby v RgŠ a neumožňuje realizovat náš požadavek. Politiky proklamovaný trend potřeby výrazného zvyšování platů pedagogických pracovníků se nekoná! Návrh rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2018 v žádném případě nemůžeme akceptovat.

ČMOS PŠ je připraven využít všech prostředků k dosažení našeho požadavku. V případě neúspěšných jednání jsme připraveni zmobilizovat členskou základnu a přistoupit k razantnějším akcím, stávku nevyjímaje. S tímto stanoviskem a žádostí o podporu jsme také oslovili kolegyně a kolegy z asociací působících ve školství, které již dříve vyjádřily nespokojenost s výší platů pedagogických pracovníků.

Je naprosto nepřijatelné, že ani návrh střednědobého výhledu do roku 2020 nepočítá s žádným nárůstem prostředků na platy v kapitole MŠMT. Postavme se za náš oprávněný požadavek a připomeňme politikům, že školství je již velmi dlouho opomíjená priorita!

vedení ČMOS PŠ


Kroky k prosazení požadavku

1. V první fázi jsme oslovili ministra financí, předsedu hnutí ANO a zástupce dalších politických stran. Jsme ochotni jednat, avšak nemůže ustoupit z výše zmíněného požadavku. Ve středu 21. června proběhne jednání s předsedou vlády B. Sobotkou.

2. V případě neúspěšných jednání jsme připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost a následnou stávku nevyjímaje.

3. Obrátíme se na asociace, které nám vyjádřily podporu, aby společně s námi oslovily pedagogickou veřejnost s tím, aby členové našich organizací a uskupení nezůstali pasivní a zasadili se o své oprávněné požadavky na zvyšování platu.