Aktiv vedoucích základen EXOD 2013

Na pražský v pořadí již 8. aktiv se sjelo na čtyřicet vedoucích z Čech i Moravy, aby zahájili své jednání naprosto netradičně – návštěvou divadelního představení v Divadle ABC, kde se jim dokonce podařilo prohlédnout si ještě po představení i celé zákulisí.

V sobotu pak pro ně bylo připraveno celkem šest zastavení na cestě po stopách EZ - Praha kulturní a turistická, nejstarší ze čtyř pražských základen. Přestože se počasí zcela nevydařilo a Praha se na účastníky tak trochu zamračila, všichni si nakonec přeci jen domů odvážejí krásné zážitky z vycházky přes zahradu Kinských vzhůru na Petřín, přes Strahov a Pohořelec na Nový Svět a odtud kam jinam než na Pražský hrad. Po celou dobu nás všechny neúnavně zásobovala zajímavostmi a historickými komentáři o památkách, které nás po celou dobu obklopovaly, kolegyně Želka. Přiznám se, že ač rovněž Pražák, ale z opačného konce Prahy, jsem si některá místa připomněla po více než 30 letech a tedy byla to procházka i pro mě nadmíru milá a poučná.

S obědem na nás čekal Petr Honzák v příjemné restauraci ve vozovně Střešovice, kde jsme se společně podělili o své postřehy a dojmy a s plnými žaludky se vydali na individuální prohlídku centra města. Někteří tuto cestu absolvovali dokonce historickou tramvají č. 91 a vrátili se tak do doby svého mládí, jiní se ještě zastavili ve zdejším Muzeu MHD  a osobně si jeho jedinečnou sbírku více než čtyřiceti historických vozidel a mnoha dalších exponátů prohlédli.

Slavnostní večer v Restauraci U Majerů v Jinonicích pak zahájil krátkým poděkováním za úspěšný 60. ročník celostátních základen předseda svazu p. F. Dobšík a jako připomínku tohoto večera předal všem účastníkům grafický list s motivem Pražského hradu. Předseda komise p. J. Beran ještě zhodnotil právě končící rok 2013 a připomněl 60 let Exodu při ČMOS pracovníků školství, u jehož příležitosti se v květnu sešli zástupci všech organizátorů (viz článek v rubrice EXOD na webových stránkách svazu). Pracovní část pak vyplnila pí E. Šašková metodickými připomínkami k vedení základen, jejich účetnictví, došlo i na otázky a odpovědi, a v neposlední řadě i na diskusi, kdy jedni předávali své zkušenosti druhým a ti další zase doplňovali a upřesňovali. Čas v milé a inspirativní společnosti rychle plynul, kolem půlnoci jsme akci ukončili slibem, že se příští rok opět sejdeme na podzimním aktivu, tentokrát v Chebu.

Mgr. E. Šašková