Aktiv vedoucích základen EXOD 2014

Dlouhá cesta vlakem ale stála za to! V páteční podvečer se na Domově mládeže ISŠ v Chebu sešlo 25 nadšenců z řad vedoucích základen EXOD, aby zhodnotili právě uplynulý 61. ročník celostátních základen a vyměnili si své zkušenosti a zážitky. Pro letošní rok bylo v nabídce 44 základen, ale uskutečněno bylo jen 36, těch 8 muselo být zrušeno pro malý počet zájemců. Přesto prošlo základnami v roce 2014 téměř 1100 účastníků, z nich pak téměř polovinu tvořili členové ČMOS PŠ a slovenského OZPŠaV. Abych byla přesná, počty ještě navýší dvě podzimní základny, které proběhnou v Praze a Plzni koncem října. Je moc dobře, že EXOD stále žije a má se k světu, říkáme my, jeho babičky a dědečkové, je to naše dítko a my ho milujeme a hýčkáme, ale museli jsme také připustit, že nám síly trochu ubývají a mladé vedoucí – pokračovatele se nedaří všude najít. To byl nečastější stesk všech přítomných. Jinak se ale povídalo, hodnotilo, diskutovalo až do pozdních večerních hodin. Na malou  gratulaci našim milým jubilantům Daně Lukáčové, Alence Saidlové, Aničce Tesařové a Hance Štusákové přece jen trochu času zbylo. Ještě jednou hodně zdraví a elánu, milé kolegyně! Dodatečně přejeme vše nejlepší také nepřítomným kolegům pánům Filipovi, Beranovi, Suchánkovi a kolegyni paní Sobotkové.

Po krátkém spánku pak přišla sobota, den, kdy hostitelé Jiří Michal s Toníkem Dudou připravili malou ochutnávku své základny Cheb a okolí. Hned první cesta vedla na Chebský hrad – unikát mezi českými hrady a ojedinělou ukázku říšské falce, který vznikl před koncem 12. století rozšířením a přestavěním staršího hradu vybudovaného na akropoli slovanského hradiště. Dokonce jsme nebyli líní a všichni jsme vyšlápli 109 schodů na vrchol černé věže. Pohled na město a okolí z ptačí perspektivy stál za to. Snad nejvíc se nám líbila Krajinka – oblíbená příměstská rekreační zóna na obou březích Ohře, která vznikla realizací projektů krajinné výstavy v r. 2006 a poté v r. 2013.

Než jsme po obědě vyjeli na další trasu mimo město, prošli jsme kolem kostela sv. Mikuláše, nejstaršího v Chebu, Františkánského kostela s unikátní křížovou chodbou a klášterní zahradou, která byla překrásně renovována v r. 2002 a kde probíhají i různé kulturní akce. Zastavili jsme se na prohlídku v Chebském muzeu, v situovaném v historickém domě, kde byl 25. února 1634 zavražděn vrchní velitel císařských vojsk, generalissimus Albrecht z Valdštejna. Nesmím zapomenout na dominantu historického náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – Špalíček. Konečně už si umím jasně představit věhlasný symbol Chebu.

Odpolední slunečné počasí bylo jako stvořené pro hodinovou procházku přírodní rezervací SOOS, kde jsme obdivovali překrásnou scenérii rozsáhlých rašelinišť a minerálních slatinišť. Poprvé jsem na vlastní oči spatřila tzv. mofety – bublající bahenní sopky, typické právě pro tuto rezervaci. Odpolední výlet jsme zakončili krátkou zastávkou ve Františkových Lázních. Moc jsme toho již nestihli, ale čerstvě upečenou lázeňskou oplatku a pohlazení „malého Frantíka“ jsme vynechat nemohli.

Večerní společné posezení rychle uteklo, ono, jak se říká, v milé společnosti čas běží jako o závod. Společně jsme zavzpomínali na minulé aktivy v Děčíně, kde tradice našich podzimních setkání před devíti lety v r. 2006 začala, pak v Olomouci, v Benešově, v Břeclavi, v Prachaticích, v Ústí nad Orlicí, v Poličce, v Praze a konečně tady v Chebu. Za krásný víkend a milé setkání děkujeme organizátorům ze ZOOS VOŠ a SPŠE Olomouc i předsedovi svazu jako hlavnímu sponzorovi celé akce a těšíme se na další jubilejní setkání v Krnově, kde nás pohostí organizátor ZOOS ZŠ Dvořákův okruh, Krnov ukázkou své základny Krnov a okolí.

Mgr. E. Šašková