Aktivní vedoucí Exodu na aktivu 2017

Letošní rok přivítala ve dnech 6. – 8. října aktiv vedoucích celostátních základen EXOD „bílá“ Opava, bývalé hlavní město Slezska, dnes třetí největší město Moravskoslezského kraje. Většina z více jak třiceti účastníků aktivu dorazila na větší ze dvou nádraží ČD – Opava východ, a pak již vyhledala nenápadnou budovu Domova mládeže střední zemědělské školy, kde bylo zajištěno ubytování.

Večerní program – pracovní setkání s hodnocením činnosti EXOD za rok 2017 se odehrál v příjemném prostředí restaurace Split a jako již tradičně jej zahájily gratulace našim jubilantům, kteří v letošním roce dosáhli „kulatin a půlkulatin“. Je to neuvěřitelné, ale v intervalu 55 – 80 let, to bylo celkem jedenáct oslavenců. Zde je vidět, jak stárneme, ale jak na druhé straně vyplynulo ze zaslaných hodnocení základen i přehledné tabulky, sil i elánu mají všichni stále dost: pro rok 2017 bylo připraveno úctyhodných 39 základen, z nich se uskutečnilo 34 (dvě poslední podzimní proběhnou až ke konci října); prošlo jimi prozatím téměř 1 100 účastníků (a to velmi spokojených), téměř 200 kolegů ze Slovenska a přes 230 členů našeho odborového svazu. Průměrná cena základny 4826 Kč se oproti té loňské zvýšila jen nepatrně asi o 200 Kč, ale úroveň ubytování i zajištěné stravy, program základen zůstaly na vysoké úrovni a byly také velmi kladně hodnoceny všemi účastníky. Takže nezbývá než spokojeně konstatovat, že ten uplynulý „exoďácký rok“ byl jako vždy velice úspěšný bez větších výkyvů a dramatických změn. Nově v programu vyzněla zpráva i s navazující diskuzí o získání akreditace pro EXOD jako vzdělávací program pro pedagogy v činné službě. Cílem je umožnit jim novou alternativu sebevzdělávání v systému DVPP.

V sobotu jsme po bohatýrské snídani vyrazili na exkurzi po Opavě. Vždy jsem myslel, že lidé na hřbitově končí svoji pouť, ale my tam začínali pod vedením odborného pracovníka opavského archívu, s kterým jsme strávili větrnou hodinu a půl poznáváním významných osobností Opavska i jejich životních osudů. Závěr prohlídky patřil místu posledního odpočinku „barda slezského lidu“ Petra Bezruče se sochou Maryčky Magdonové. Rychle jsme pěšky provedli přesun do historického centra města a vylezli na „ptačí vršek“ pro skupinovou fotografii. Naše nová průvodkyně nám velmi zajímavě a poutavě přiblížila historii Opavy, stavební památky všech architektonických stylů od románského slohu až po poválečnou „socrelu“, jejíž stavby dodnes tak trochu hyzdí město. Viděli jsme i legendární obchodní dům Breda, budovy opery i nejstaršího muzea v Československu, dokonce i části kolejí, kudy jezdívaly tramvaje.

Slunečné odpoledne patřilo návštěvě státního zámku Hradec nad Moravicí, který vlastně tvoří zámky dva – bílý zámek, sídlo šlechtické rodiny a jejich hostů, kdy prim hrál slavný Ludwig van Beethoven, červený zámek pak sloužil jako hospodářské zázemí, dnes s vyhlášenou restaurací, kde se konají svatby. A protože byla sobota, viděli jsme rovnou tři. Vyhlídková jízda autobusem po městě jen podtrhla krásný zážitek z celé „poznávačky“ Opavy a jejích blízkého okolí.

Večerní „rozlúčkový“ program nejprve vyzněl trochu unaveně, protože všichni vedoucí prožili skutečně náročný a vyčerpávající den a hlavně ráno je čekala dlouhá cesta domů. Nakonec ale se povídalo do pozdních hodin. Na závěr snad už jen velké poděkování Marušce Věntusové za přípravu krásného víkendu, paní Martě Tylové, předsedkyni OROS Opava a paní Radce Gatíkové, předsedkyni ZO při OROS Opava za milé přivítání a čas, který nám věnovaly. Ještě jednou milá Opavo, moc děkujeme. A kam příští rok? Máme pozvání Vládi Filipa do Českých Budějovic – už teď se těšíme, co pro nás připraví.

Autor: Dr. Jiří Michal