Jednání vedoucích základen EXOD - Boskovice 4. 11. 2023

Z jednání aktivu vedoucích celostátních základen EXOD ČMOS PŠ dne 4. 11. 2023 v Boskovicích.

Hlavní body programu:      

1. Zahájení a přivítání účastníků, seznámení s programem aktivu

2. Ocenění jubilantky za rok 2023 a předání dárku

3. Hodnocení EZ podle statistické tabulky 2023               

4. Informace o termínech a nedostatcích ve vyúčtování EZ EXOD a RÚZ

5. Informace o změnách v cestovních náhradách a v mailových adresách

6. Diskuse k hodnotící zprávě a ke  zkušenostem z organizace EZ

7. Program exkurzní části aktivu a ukončení oficiální části aktivu

Níže připojujeme fotogalerii z aktivu. V příloze dále naleznete ve formátu pdf. celý zápis jednání.