Slavnostní setkání k 60. výročí EXOD

Slavnostního setkání organizátorů základen EXOD se kromě předsedů a předsedkyň organizačních jednotek odborového svazu a členů komise EXOD a členů Předsednictva odborového svazu zúčastnili i další milí hosté: za vedení ČMOS pracovníků školství předseda p. F. Dobšík a místopředsedkyně pí M. Vondráčková, kolegové z OZPŠaV na Slovensku v čele s předsedou p. P. Ondekem, dále zástupce Unie zaměstnavatelských svazů ČR p. J. Marek, který svým vystoupením konferenci otevřel.

Pozváni byli i vedoucí celostátních základen Exod, kteří z rukou předsedy svazu převzali plaketu „Vedoucí EXOD 2013“ jako ocenění jejich dlouholeté práce. Takové poděkování u příležitosti kulatého výročí činnosti EXOD bylo pro níže uvedené vedoucí celostátních základen a současně i dlouholeté členy svazu milým a nečekaným překvapením. Byli to

 • p. František Štych (vede základny od roku 1964 a byl po dlouhá léta i předsedou komise EXOD při ČMOS PŠ)
 • pí Božena Šifnerová (vede základny od roku 1971 a je dlouholetou členkou komise EXOD)
 • p. Zdeněk Zuzánek  (vede základnu od roku 1973)
 • p. Petr Suchánek (vede základny od roku 1974)
 • pí Marie Sekerová (vede základnu od roku 1975)
 • pí Dagmar Zderadičková (vede základnu od roku 1977 a je dlouholetou členkou komise EXOD)
 • p. Jan Beran (vede základny od roku 1982 a je současným předsedou komise EXOD)
 • pí Anna Tesařová (vede základnu od roku 1982)
 • pí Stanislava Satorová (vede základnu od roku 1986)
 • pí Marie Věntusová (vede základny od roku 1989)
 • pí Jarmila Němcová (vede základny od roku 1990)
 • p. Karel Zahradník (vede základny od roku 1991 a je dlouholetým členem komise EXOD.

Během celého slavnostního dopoledne pozdravili přítomné všichni milí hosté, za slovenskou stranu přidala ještě zhodnocení vlastní činnosti Exod při OZPŠaV kolegyně pí D.Peťková, za komisi EXOD vystoupil s poděkováním za práci všem organizátorům a vedoucím p. J. Beran a pak už se střídala  vystoupení jednotlivých účastníků, kteří děkovali, vzpomínali a hodnotili.

V polední přestávce pak během podávaného občerstvení se stále v malých skupinkách ještě diskutovalo, někteří využili možnosti shlédnout krátký film dokumentující novou éru výjezdních aktivů, které od roku 2006 komise EXOD pořádá ve spolupráci s vybraným organizátorem některé z celostátních základen EXOD. Všechny přítomné potěšilo zvláštní vydání EXOD-60 let, které ve spolupráci s redakcí Týdeníku Školství vydal Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a které bude zveřejněno ještě s dodatkem: Co se do publikace nevešlo… na webových stránkách svazu.

Odpoledne pak pokračovala pracovní část, v níž se probíraly novinky v legislativě, účetnictví i administrativě základen, odpovídalo se na dotazy a byla rovněž zařazena prezentace „Odbory plus“.