Hlavní zprávy

Článek 19 a/ v kolektivní smlouvě

Právni poradna

Stanovisko ČMOS PŠ k vyjádření pana Mikáče o doplnění článku 19 a/ do kolektivní smlouvy: V Kartotéce č. 33 ze dne 13. 9. 2021 PaedDr. Mikáče se objevil dotaz, zda je možné doplnit článek 19 a/ do kolektivní smlouvy.

Publikace Education at a Glance 2021

Vyrovnat se s nerovností ve vzdělávání je složité

Organizace OECD vydala publikaci Education at a Glance pro rok 2021 (dále jen EAG). Publikace EAG je vydávána každý rok a poskytuje aktuální analýzu všech vzdělávacích systémů v rámci členských zemí OECD. Na rozdíl od dalších publikací OECD, jako je PISA a TALIS, obsahuje tato publikace doporučení konkrétních politik na řešení jednotlivých problémů.

Školské odbory podpořily ministrův návrh

F. Dobšík, předseda ČMOS PŠ: školské odbory podpořily ministra Plagu, shodují se na řešeni, požadovat pro pedagogy 5% navýšení platů, pokud neprojde návrh na plošné přidáni 3000 korun pro všechny zaměstnance veřejné sféry

Roztančíme nový školní rok

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky v roce 2021

Organizátoři populární ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos se rozhodli korunovat výherce letošního ročníku těsně před začátkem nového školního roku. Bude to nejen korunovace, ale "Kantorská zahradní slavnost" přístupná veřejnosti.

Informace k provozu škol s účinností od 1. srpna 2021

(A další aktuality)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. 7. 2021 bylo upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE) a také mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE):

Manuál pro otevření škol zveřejněn

Ministerstvo zdravotnictví s resortem školství připravily řadu opatření, jejichž dodržováním chtějí předejít uzávěře škol jako před rokem. Týkají se především přísných hygienických pravidel, roušek nebo zákazu vstupu některých lidí, ale i omezení družin či tělesné výchovy. 

Postup při poskytnutí příspěvku z prostředků FKSP v souvislosti s živelní pohromou - novela vyhlášky

Poskytnutí sociální výpomoci, sociální zápůjčky a daru jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím jako pomoc při řešení následků způsobených živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií v souladu s vyhláškou  č. 263/2021, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, která nabyla účinnost 10. 7. 2021. 

Děti budou na podzim dohánět, co kvůli covidu zameškaly

Je sice červenec a děti mají prázdniny, školy ale už teď řeší, jak v následujícím roce dohnat učivo zameškané kvůli distanční výuce. Ministerstvo školství na podzimní doučování vyčlenilo čtvrt miliardy korun, učitelé by za hodinu doučování měli dostat maximálně 250 korun. 

Odborové svazy ve vzdělávání jako průvodci udržitelnou obnovou po pandemii COVID-19

Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu 2021

Ve dnech 7. až 8. července 2021 se konal online Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu, kterého se zúčastnili i delegáti ČMOS PŠ. 

Poslanci zklamali učitele

Proč platy ve školství zůstaly na půl cesty?

Školské odbory jsou velmi zklamány opětovným odsunutím novely zákona o pedagogických pracovnících z programu Poslanecké sněmovny. Vše nasvědčuje tomu, že otázka odměňování ve školství bude jedním z bodů předvolebního boje.