Hlavní zprávy

Jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzděláváni a lidské zdroje (školská tripartita)

Na programu jednání byla novela zákona o pedagogických pracovnících, legislativní ukotvení pracovní pozice školského logopeda. Ministr R. Plaga informoval o neshodě s ministerstvem zdravotnictví o ukotvení pozice. Ministr školství R. Plaga zveřejnil výsledky personálního auditu na školách 2018 (viz přiložený soubor). Nedostatek učitelů označil za velmi vážný, řešení situace vidí ve změně zákona o pedagogických pracovnících. Novelu odešle do vlády s rozporem s odbory. Předsednictvo odborového svazu bude stanovovat další postup ohledně komunikace s poslanci o této novele.

František Dobšík i Markéta Seidlová jsou nadále tváří školských odborů

Předsedou školských odborů bude i další čtyři roky František Dobšík a místopředsedkyní zůstane Markéta Seidlová. Rozhodl o tom VIII. sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Dvoudenní sjezd byl zahájen v Praze 17. 5. 2019. Mezi priority staronového vedení školských odborů bude patřit vedle dalšího růstu platů také například zavedení institutu chráněné osoby pro pedagogy či ozdravných pobytů pro učitele. Vláda se zavázala zvednout příjmy pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017. To by znamenalo platy v průměru kolem 47 500 korun.

VIII. sjezd ČMOS PŠ

Ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2019 se v Praze uskuteční VIII. sjezd ČMOS PŠ.

Pracovní verze: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Dne 10. 5. 2019 proběhlo za účasti zástupců ČMOS PŠ vypořádání připomínek na MŠMT k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Tento dokument zpracovává ministerstvo podle § 9 školského zákona, předkládá vládě ke schválení a následně Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednání.

Rozhovor s Františkem Dobšíkem pro Učitelské noviny

Jak je to s růstem platů ve školství? Skutečně dosáhnou pedagogové na kdysi slíbených 130 % průměrného platu? Jak dlouho budou ještě učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky? Nejen o tom jsme mluvili s předsedou školských odborů FRANTIŠKEM DOBŠÍKEM krátce před ukončením čtyřletého volebního období a před odborovým sjezdem.

Problematika odborného vzdělávání se zaměřením na aktualizace RVP a záměry revizí RVP

Dne 29. 4. 2019 se konal seminář na revizi RVP. Byly pozvány zástupkyně NÚV paní PhDr. Olga Kofroňová, PhD., vedoucí oddělení pro koncepci kurikula NÚV a paní Ing. Zorka Husová, vedoucí oddělení pro odborné vzdělávání.

Jednání s ministryní Schillerovou

V pondělí 29. 4. se uskutečnilo úvodní  jednání vedení odborového  svazu  s ministryní financí A. Schillerovou o návrhu rámce rozpočtu na rok 2020 a přípravách střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022.

Polští učitelé stávkují

Dne 8. 4. 2019 vyhlásili polští odboráři stávku. Na vyhlášené stávce se podílejí společně tři odborové svazy ZNP, Solidarność a Forum poté, co neúspěšně od pondělí 25. 3. 2019 vyjednávali s vládou o navýšení platů ve školství.

Onlinový kurz týkající se občanské výuky a lidských práv

ETUCE, EFEE a ESHA oznamují, že registrace do onlinového kurzu Občanskou výchovou a vzděláváním  o lidských právech pro docílení změny je právě zahájena. Kurz je zcela zdarma.

Priorita školství zatím nemá ve státním rozpočtu jasnou přednost

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v pondělí 8. 4. proběhne další jednání sociálních partnerů a ministra školství R. Plagy. Následovat bude i tisková konference. Připravili jsme s předstihem tiskovou zprávu pro média, kterou jsme  dnes dali do mediálního  okruhu a i vám k dispozici.