Jak se stát členem ČMOS PŠ

Přihlášky pro zájemce o členství v odborové organizaci.

  • Přihlásit se můžete do základní organizace na vaší škole (pokud existuje), přihláška je ke stažení níže.
  • Přihlásit se lze také do některé z existujících základních organizací ve vašem okolí – vaše zájmy u vašich nadřízených může ze zákona hájit i základní organizace při jiné škole
  • Chcete založit vlastní základní organizaci na vaší škole? Jak založit vlastní ZOOS se dozvíte zde. S jednotlivými kroky vám také poradí místně příslušná oblastní rada (OROS).
  • Můžete se stát i tzv. individuálním členem ČMOS PŠ. K tomu je třeba se přihlásit u místně příslušné OROS ČMOS PŠ (seznamy oblastních jednotek s kontakty).
    Přihlášku k individuálnímu členství najdete zde.
Kategorie: 
Proč do odborů