Informace MŠMT - metodický pokyn hlavní hygieničky

Zveřejňujeme "Informaci pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021", která byla rozeslána do datových schránek škol a školských zařízení. Jedná se o metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.

Na základě sdělení ředitele odboru legislativy MŠMT Vítězslava Němčáka doplňujeme: „Z bodu 1. plyne obecně, že ve škole se povinně nosí respirátor. Z bodu 2. písm. e) pak plyne, že respirátor nenosí při samotném poskytování vzdělávání pedagogický pracovník, který je očkovaný. Došlo tedy k zúžení dosavadní výjimky pro všechny pedagogy při vzdělávání.

Pro všechny pedagogy (tedy očkované i neočkované) pak platí další výjimky v bodě 2. Zvlášť upozorňuji například na písm. c) pro aktivity, které neumožňují nošení ochrany, případně také na písm. i), která se uplatní mimo další i pro všechny zaměstnance v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.“

Celou informaci naleznete v níže připojeném dokumentu ve formátu pdf.