Informace z jednání k vypořádání připomínek k novele NV č.75/2005 Sb.

V úterý 1. 3. 2022 se uskutečnilo poslední jednání k vypořádání připomínek k novele nařízení vlády č.75/2005 Sb., o  stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů - úprava týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů.

 Předmětem bylo vypořádání našich zásadních  připomínek :

  1. K návrhu  ustanovení § 4 d) týkající se rozsahu navrhovaného snížení týdenního počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol nebo vedoucího učitele praktického vyučování. Požadovali jsme vypustit omezení počtu jednotek u odloučených pracovišť.
  2. K návrhu Přílohy č. 2 týkající se nedostatečně reflektování práce zástupců ředitele a rozsah navrhovaného snížení týdenního počtu hodin přímé pedagogické činnosti, zejména u zástupců ředitelek MŠ.

Zástupcům MŠMT jsme předložili konkrétní rozsahy činností, které zástupci ředitelů, vedoucí dalších pracovišť musí zastat. Přestože zástupci MŠMT předložené argumenty nerozporovali, ze svého stanoviska neustoupili. Tento návrh novely bude předložen vládě s naším rozporem.   

vedení ČMOS PŠ