Inkluze ve vzdělávání: Všichni znamená všichni

Zpráva GEM 2020

Dne 23. 6. 2020 vydala skupina GEM1 která pracuje v rámci UNESCO, svoji zprávu za rok 2020, která nese název Inkluze ve vzdělávání: Všichni znamená všichni (Inclusion in Education: All means all). Zpráva se podrobně věnuje problematice inkluze v širokém pojetí jejího smyslu, kde je diverzita vnímána jako základ vzdělávacích systémů, spíše než jako problém.

Zpráva se tedy zaměřuje nejen na osoby s hendikepem, ale i na další marginalizované skupiny, na diskriminaci založenou na základě genderu, místa bydliště, majetku, postižení, etnika, jazyka, migrace, vysídlení, sexuální orientace, uvěznění, náboženství a dalších faktorů.

Zpráva hodnotí také míru pokroku směrem k dosažení cíle č. 4 udržitelného rozvoje (SDG 4) a připomíná vládám jejich povinnost „zajistit inkluzivní rovné a kvalitní vzdělávání pro všechny“. Ještě před pandemií nebylo právo na vzdělávání dosažitelné pro všechny žáky a studenty, neboť jedna pětina dětí/mladých lidí byla vyřazena ze vzdělávání. Pandemie COVID-19 problémy v této oblasti ještě více zesílila.

Organizace Education International u příležitosti vydání této zprávy vydala prohlášení a společně s organizací UNESCO a týmem GEM uspořádá k tématu webinář, který proběhne v červenci 2020.

Celý text zprávy můžete najít v tomto odkazu:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718?_cldee=Y21vcy5za29sc3R2aUBjbWtvcy5jeg%3d%3d&recipientid=account-c3809b0ff39bdb11a8460003ffb721cc-aa53bf755d7f47ff862e385dd32b3904&esid=1174b90e-cc7f-4eae-8864-a0cc16e807f3

Shrnutí celé zprávy najdete v tomto odkazu:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721?_cldee=Y21vcy5za29sc3R2aUBjbWtvcy5jeg%3d%3d&recipientid=account-c3809b0ff39bdb11a8460003ffb721cc-aa53bf755d7f47ff862e385dd32b3904&esid=1174b90e-cc7f-4eae-8864-a0cc16e807f3

Prohlášení Education International najdete v tomto odkazu:

https://www.ei-ie.org/en/detail/16838/statement-2020-global-education-monitoring-report-on-inclusive-education-essential-findings-and-missed-opportunities?_cldee=Y21vcy5za29sc3R2aUBjbWtvcy5jeg%3d%3d&recipientid=account-c3809b0ff39bdb11a8460003ffb721cc-aa53bf755d7f47ff862e385dd32b3904&esid=1174b90e-cc7f-4eae-8864-a0cc16e807f3